Konzultáció a magyar társasági események koncepciójáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni a KELER, a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Magyar Nemzeti Bank közös javaslatáról a társasági események területét érintő működési modell átalakításáról - a nemzetközi ajánlások, előírások, ismert más piaci gyakorlatok alapján. A reformra vonatkozó koncepció piaci konzultáció keretében kerül véglegesítésre.

A reform célja kettős: a TARGET2-Securities (T2S) keretében biztosítandó nemzetközi megfelelés, illetve ezzel párhuzamosan a folyamatok és a működés terén a transzparencia, a hatékonyság és az automatizáció mértékének növelése.

A változásokban érintett szereplők elsősorban a kibocsátók, befektetési szolgáltatók, a piaci infrastruktúrák és az adóhatóság. A nemzetközi megfelelés eléréséhez jogszabály-változásokra, több esetben a piaci gyakorlat módosítására, informatikai fejlesztésre is szükség lehet, ezért az előzetes tervek alapján 2-3 éves átfogó megújítási folyamat vetíthető előre.

A várható főbb változások:

  • A társasági esemény információk központi értékpapír-adatbázisának kialakítása, amellyel az értékpapír információk elérhetősége javul. A piaci szereplők a társasági esemény meghirdetését követően megbízható forrásból, rendkívül gyorsan értesülhetnek az esemény részleteiről.
  • A nemzetközi előírásokkal összhangban az értékpapírok hozamainak (például osztalék) kifizetése egységesen és gyorsan – már a fordulónapot követő napon – megtörténhet, a mai tulajdonosi megfeleltetési procedúra helyett a jövőben az értéktári számlarendszerből  nyerhető számlaállományok alapján.
  • A kifizetésekhez kapcsolódóan a különböző értékpapírtípusokra vonatkozóan egy egységes, a mainál automatizáltabb, rövidebb átfutási idejű adatszolgáltatási folyamat kerül kialakításra, ami lehetővé teszi, hogy jóval kevesebb személyes adat közlekedjen a szolgáltatók között.
  • Egységesedik az értékpapírhozamokhoz kapcsolódó kifizetői szerepkör, amely minden értékpapír vonatkozásában a befektetési szolgáltatókhoz kerül.
  • A nemzetközi előírásokkal összhangban bevezetésre kerül a piaci gyakorlatba az automatikus jogosultságkompenzáció, jogosultság transzformáció és a jogosultságvédelem.
  • Intézményesített adó-visszatérítési folyamat kerül kialakításra (quick refund).

A tervezett reform – összhangban a nemzetközi harmonizációs folyamatokkal – nagymértékben hozzájárul egy befektetőbarátabb magyar tőkepiac megteremtéséhez, a végbefektetők érdekeinek védelméhez, valamint a társasági esemény kezelés folyamatához kapcsolódó piaci összköltség csökkenéséhez.

Az írásos konzultáció 2018. június 1-ig tart és a koncepció véglegesítése, valamint elfogadása várhatóan a júniusi HU-NSG-ülésen (National Stakeholder Group) történhet meg.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.