Ügyfél-tájékoztató - Közvetlen lengyel értéktári kapcsolat megnyitásáról és a lengyel ügyletek kiegyenlítését érintő változásokról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a KELER Zrt. közvetlen értéktári számlakapcsolatot (ún. direkt linket) létesített a lengyel központi értéktárral, a KDPW-vel.

Az új link megnyitásával 2018. május 28-tól változik a KELER által a lengyel értékpapírokra nyújtott szolgáltatása.

A következőkben ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.

Új szolgáltatási modell

A lengyel, KDPW-ben kibocsátott dematerializált értékpapírok tranzakcióinak kiegyenlítése közvetlenül a KELER KDPW-nél vezetetett értékpapírszámláján történik.

A DVP (PLN) ügyletek pénzlábának kiegyenlítését, valamint az értékpapírokhoz kapcsolódó tárasági események kezelését és a lengyel adózáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat a KELER által választott helyi letétkezelő bank, a Societe Generale S.A. végzi.

Ebben a modellben tehát a közvetlen értéktári kapcsolat által nyújtott kiemelt biztonság párosul a helyi piacot jól ismerő, professzionális letétkezelő szolgáltatásaival.

Ügyfeleinket érintő változások bemutatása


1.    Átállás folyamata:

Ügyfeleink meglévő – jelenleg a SIX SIS-nél és annak helyi letétkezelőjénél tartott – lengyel értékpapírjai 2018. május 25-i értéknappal áttranszferálásra kerülnek a KELER KDPW-nél vezetett számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen a napon a KELER rövidített befogadási határidőket alkalmaz a lengyel piacos ügyletek vonatkozásában, így a KID-en benyújtható lengyel helyi piacos megbízások határideje 14:00 órára módosul.

A fenti cut off-ot követően rendszereinket átállítjuk és átmeneti időre – 14:00 és 18:00 óra között – minden lengyel ügylet továbbítását szüneteltetjük.

Mindazon tranzakciók, melyeknek a kért kiegyenlítési napja 2018. május 28. vagy ennél későbbi dátumra esik, már a KDPW-hez kerülnek továbbításra.

Kérjük Önöket, hogy ilyen megbízásaikat legkorábban 2018. május 25-én 18:00 óra után nyújtsák be a KELER felé.

A SIX SIS-nél 2018. május 25. lesz az utolsó instruálható kiegyenlítési nap. Azon függő tranzakciókat, melyek még a SIX SIS-hez kerültek továbbításra, de 2018. május 25-ig nem számolódtak el, a KELER nem törli, ezeknek a megbízásoknak a kiegyenlítése 2018. május 25-ét követően még a SIX SIS-en keresztül fog megtörténni.


2.    Új kiegyenlítési információk (SSI):

A letétkezelő-váltás eredményeképpen 2018. május 28-tól érvényes új kiegyenlítési információk a KDPW-ben teljesülő ügyletek vonatkozásában:

Értékpapír számlavezető: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)

 • Place of Settlement BIC: KDPWPLPW
 • Receiving/Delivering Agent BIC: KELRHUHB
 • KELER’s KDPW Participant ID: 0871

 

PLN számlavezető: Societe Generale S.A. Branch in Poland

 • BIC: SOGEPLPW
 • IBAN: PL76184000072170816008101619
 • Account number: 708160081016

A letétkezelő-váltást követően minden, a KELER-nél vezetett PLN számlára indított utalás fedezetét a fenti számlaszámra kérjük teljesíteni!


3.    Kedvezőbb befogadási határidők

Az átállást követően a következő – a jelenleginél kedvezőbb – befogadási határidők lesznek érvényesek a KDPW-ben teljesítendő értékpapír-tranzakciók vonatkozásában:

 • DVP tranzakciók: SD 09:00 óra (SD-1 17:00 helyett)
 • FOP tranzakciók: SD 17:00 óra (SD 11:00 helyett)
 • PLN avizó és devizautalások: VD 13:00 (változatlan)


4.    Instrukciók kötelező tartalmi elemei

A KDPW-ben teljesítendő ügyletek esetén a KID-en az alábbi információk megadása kötelező:

 • Értékpapírokat fogadó / szállító fél KDPW száma (4 jegyű)
 • Ügyletkötés helye / Place of trade mezőben kötelezően megjelölendő a tranzakció típusa. Az érték párosítási kritérium a helyi piacon, továbbá alapja lehet a stamp duty fizetési kötelezettségnek is:
  • EXCH/XWAR: ha ún. post-trade vagy „broker to custodian” tranzakcióról van szó, azaz a tranzakció egy tőzsdei ügylethez kapcsolódik
  • OTCO: ha normál OTC ügylet (nem kapcsolódik tőzsdei ügylethez)
  • KDPW/INXX: FOP portfolió transzferek esetén (nem változhat az értékpapír tulajdonos személye)


5.   
Kedvezményes adózás és gyorsított adó-visszatérítés bevezetése

KELER új szolgáltatásként bevezeti a lengyel értékpapírokra vonatkozóan a kedvezményes adókulcs érvényesítésének lehetőségét a megfelelő végbefektetői dokumentáció rendelkezésre bocsátása mellett (relief at source),  illetve a levont adó gyorsított eljárásban történő visszaigényléséhez szükséges dokumentumok begyűjtését és továbbítását a KDPW  felé (quick refund).

Az adó-visszaigénylési szolgáltatásunk egy későbbi fázisban kerül bevezetésre. Adó visszaigényléshez a kifizetői igazolás(ok) beszerzését vállaljuk ügyfeleink részére eseményenként és végbefektetőnként.

A lengyel piacon nyújtott adózási szolgáltatások díjaival kapcsolatban kérjük, forduljon KELER-es kapcsolattartójához!


6.    Kötelező számlaszegregáció

A KELER köteles megfelelni a lengyel piacon működő számlaszegregációs értéktári szabályozásnak, miszerint elkülönítetten kell nyilvántartani a jogi-, illetve természetes személyek (mint végbefektetők) által birtokolt értékpapír pozíciókat. A természetes személyek pozícióira a KELER-ben Ügyfelenként egy összevont elkülönített, dedikált alszámla nyitása szükséges. A jogi személyek értékpapírjai a továbbiakban is tarthatóak az Ügyfél meglévő összevont, illetve tőzsdei alszámláin is.

Ezért azon Ügyfeleinknek, akik jelenleg lengyel kibocsátású értékpapír pozícióval rendelkeznek, nyilatkozatot szükséges tenniük az értékpapír számlájukon megjelenő pozíciók tulajdonosainak jogi státuszának vonatkozásában.

A nyilatkozatot jelen ügyfél-tájékoztatóval egy időben megküldjük az érintett Ügyfeleknek.


7.    Frissített értéktári leiratok

A fenti változásokat is tartalmazó, módosított értéktári leiratok elérhetők a KELER honlapján:

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Lengyel Nemzeti Banknál (Narodowy Bank Polsky, BIC NBPLPLPW) teljesítendő értékpapír tranzakciók kiegyenlítését továbbra is a SIX SIS-nél meglévő számlakapcsolaton keresztül végezzük!

További információt a kiegyenlítésekkel kapcsolatban a KELER Számlavezetési Osztályán (szamlavezetes@keler.hu), míg társasági események és adózási témákban a KELER Társasági Események és Kibocsátói Osztályán kaphatnak (corpaction@keler.hu).

 

Üdvözlettel,
KELER Zrt.