Ügyfél-tájékozató - Díjmentes értékpapírszámla nyitás a KELER CSDR megfelelése érdekében


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatjuk gáz-, energiapiaci al-/klíringtagi, hozam, illetve MAVIR számlával rendelkező ügyfeleinket, hogy a KELER Zrt., mint Magyarország központi értéktára 2017. utolsó negyedévében a legújabb uniós jogszabályi sztenderdeknek való megfelelés érdekében benyújtotta kérelmét a Central Securities Depositories Regulation (a továbbiakban: CSDR) szerinti engedély megszerzésére. A szabályozás egységes követelményrendszert állít valamennyi, az Európai Unióban bejegyzett központi értéktár számára, még átláthatóbb és biztonságosabb működést eredményezve.

A CSDR Mellékletének C. szakasz a) pontja alapján a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására jogosult központi értéktárak (Central Security Depository-k: CSD-k) csak azon ügyfelek részére vezethetnek pénzforgalmi számlát, akik az értékpapír-kiegyenlítési rendszereik résztvevői vagy egyébként értékpapírszámlával rendelkeznek („pénzforgalmi számlák biztosítása értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői és értékpapírszámla-tulajdonosok számára és tőlük betétek elfogadása a 2013/36/EU irányelv I. mellékletének 1. pontja szerint”).

A szabályozásnak való megfelelés érdekében a KELER Zrt. valamennyi pénzszámla vezető Partnere részére 2018. május 15-ig köteles értékpapírszámlát nyitni, amelynek számlavezetési díját, annak tényleges használatba vételéig 100%-ban elengedi az érintett Ügyfeleknek. Az értékpapír számla használatára vonatkozó szándékot előzetesen jelezni szükséges.

A fentieknek megfelelően meglévő ügyfeleink részéről szerződésmódosítás, valamint a vonatkozó adatlapok kitöltése szükséges.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a KELER ügyfélkapcsolati területével, a sales@keler.hu vagy a ugyfelszolgalat@keler.hu központi email címen keresztül.

 

Üdvözlettel:
KELER Zrt.