Tájékoztató a visszamenőleges pénzbírságok fellebezési határidő időpontjának módosulásáról


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a visszamenőleges pénzbírságok kapcsán meghirdetett 2022. június 30-ai fellebezési határidő időpontja módosul.

A három hónapra számolt pénzbírságok fellebezési határideje: 2022. július 8.

A fellebbezési határidőt – és az elvégzendő módosításokat - követően 2022. július 15-én tervezzük kiküldeni a 3 havi, véglegesített pénzbírságokra vonatkozó újabb excel táblát, illetve egy havi típusú semt.044 és/vagy MT537 pénzbírság riportot is, amely 2022. február 1. és 2022. április 29-e közötti észlelési napokkal rendelkező valamennyi, aktív státuszú bírságtételt tartalmazni fog.

Ezen három havi bírságtételek nettósított összegének (global net amount) beszedésére és kiosztására fog sor kerülni, amelynek tervezett kiegyenlítési dátuma: 2022. július 20. (Annak érdekében, hogy elkülöníthető legyen a június havi pénzbírságok kiegyenlítésétől – amely 2022. július 25-én tervezett – ezért kerül sor külön napon a 3 havi összesített pénzbírságok kiegyenlítése!)

Ezúton is ismételten kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy mind a már lejelentett áprilisi, mind a hamarosan jelentendő februári és márciusi pénzbírságok ellenőrzését legyenek szívesek elvégezni és bárminemű észrevétel (pl. hibás vagy hiányzó kalkuláció) esetén mielőbb jelezzék ezt a penalty@keler.hu címen!

Köszönjük szíves figyelmüket!

Üdvözlettel:
KELER Zrt.