KSZP - Tájékoztató hibajavításokkal kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP) MAT2 piaci tesztjének hibabejelentései és észrevételei alapján az alábbi hibajavításokat végeztük el tesztrendszerünkben és érhetőek el a MAT környezetben újra tesztelésre:

2021. 10. 13.

SD #4088: KID képernyő beállítások javítása

SD #4056: MT536-ban SETPRTY és PSET részek javítása
SETPRTY-nál a counterparty számlaszáma szerepel, és PSET-nél a KELER teszt BIC.

SD #4053: KID szűrőfeltételek javítása
Amennyiben szűrőfeltétel van beállítva a KID-ben, frissítés hatására aktív marad.

SD #4011: KID-ben előkészített értékpapír megbízási csomag megjelenítő képernyőn szereplő adattartalom javítása

SD #4006 és #4010: party3 név ékezetes karakterrel sese.024 document validation failed hiba javítása

2021. 10. 21.

SD #4162: A KID nem támogatta a DVP_PRMT importot
A hiba javításra került, a DVP_PRMT import már lehetséges KID-en.

SD #4134: REPO hosszabbításkor keletkezett hiba javítása
Az eredeti zárlóláb csak akkor törlődik, ha az újak is beadásra kerültek és párosodtak. A CANP_NARR pedig azt jelenti, hogy vár az új záró lábra a rendszer.

SD #4057: Biztosíték célú kedvezményezetti zárolásnál a kötelezett értékpapírszámla kitöltésénél érvénytelen számlaszám jelenik meg (aktív a mező)
Szegregációs jelleg megjelölésekor a kötelezett értékpapírszámlaszámot nem kell megadni (a mező inaktív).

SD #4039: eKID-ről indított belső átvezetésnél az ékezetes betű problémát okozott
Javítás után az eKID elfogadja az ékezetes betűt is.

SD #3978: Meghiúsult lejáró repo üzeneteinek hibája
A különböző értéknapos (failed státuszú) REPO instrukciók lejáró lábai PEND üzenetet kaptak PENF helyett, ez javításra került, így a lejáró láb tervezett kiegyenlítési napja (ISD) is vizsgálatra kerül már az induló láb teljesülése előtt és ilyenkor PENF-et fog küldeni a rendszer.

SD #433: Párosítás után nem frissül a sormonitorban a kiegyenlítési összeg
A kiegyenlítési összeg változhat tolerancialimiten belüli eltérés esetén, ez a státuszokban is megjelenik, de ezen felül a sormonitorban is tükrözni kell az értéket.

2021. 11. 04.

SD #536: Helytelenül megjelenő „párosított összeg” felirat NMAT_CMIS státusz esetén
A felirat javításra került, „párosítandó kiegyenlítési összeg”-re.

SD #587: eKID-en az elküldött megbízások menüpontban a státusz-indikátor mindig kérdőjel, attól függetlenül hogy végstátuszt kapott-e a megbízás
Javítás után a teljesültnél pipa látható, a hibásnál pedig ! jel.

SD #4181: DVP - tizedesek kerekítésével kapcsolatos probléma
Javítás után kiegyenlítéskor egész összegre kerekít a rendszer.

SD #4255: DVP ügyletnél hibás értékpapír státusz a teszt KID-ben
HU ISIN kódú értékpapírt külföldinek jelzett a rendszer, a hiba javításra került.

2021. 11. 10.

SD #530, #583 és #4291: REPO törlés problémákkal kapcsolatos javítások

SD #7056 és #7057: MTS nemteljesítéssel kapcsolatos hibajavítás

SD #4263, #4264 és #7088: KID-en beadott party2, party3 névben az ékezet probléma javítása

SD #7054: Értékpapír megbízások státuszánál kronologikus sorrend javítás

SD #7061: KID lista felületen a tizedesek megjelenítésének javítása

2021. 11. 12.

SD #4027: Többtételes módosítás lehetősége a felületen

SD #7054: Értékpapír megbízások státuszának sorrendje rendezhetővé vált

SD #4042: Törölt ügyletek javítás után CAND_CANI státuszban látszanak az új sormonitoron

SD #4311: DVP csomag újrafelhasználása és beküldése KID-en

2021. 11. 17.

SD #4056: MT536-ban SETPRTY blokkban szereplő partner számlaszám és a PSET javítása
Az MT536 napvégi forgalmi riport SETPRTY blokkjában javításra került a counterparty számlaszáma, továbbá a kiegyenlítés helye mezőben (PSET) a KELER teszt BIC-je szerepel.

SD #4260: MT536 kivonat hiányzó DEAG/REAG blokk
Az MAT536 napvégi forgalmi kivonat helyesen tartalmazza a :95P::DEAG/REAG blokkot.

SD #4287: MT536 ellentmondások a küldött instrukciókat illetően
A napvégi forgalmi MT536 kivonatban javításra került a partner számlaszáma a :97A::SAFE mezőben, továbbá részteljesítés esetén a részleges kiegyenlített összeg a :19A::PSTA mezőben.

SD #4290: A teljesült FOP OWNI tranzakciók megjelenítése az EP02 XML kivonatban
Az EP02 XML kivonat helyesen tartalmazza jóváírási transzfer esetén a fogadói oldalra vonatkozó tranzakció irányát és adattartalmát.

SD #7060: MT578-as CANC duplikált küldése ugyanazzal az ügyfélreferenciával
MT578 kiegyenlítési értesítő duplikált küldésével kapcsolatos hiba javításra került.

SD #7076: EP02-hiányzó adatok az XML-ben
Az EP02 XML riportban helyen kerül megjelenítésre a Party1 és a Party1 számlaszáma.

A hibákat bejelentő kollégák számára az SDME rendszerben üzenetet küldtünk. Kérjük, hogy a visszatesztelést végezzék el, és sikeres tesztek esetén szíveskedjenek a bejelentéseket lezárni.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.