Tájékoztatás pénzszámlák vezetésével kapcsolatos változásokról

 

Tájékoztatás a KELER Zrt-nél az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CSDR) szerinti központi értéktári tevékenység végzésére szóló engedély alapján az új működési feltételek miatt életbe lépő pénzszámlákkal kapcsolatos változásokról.