Tájékoztató a koronavírus (COVID-19) terjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről VII.

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Magyarország Kormánya 2020. november 11-ei hatállyal (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus (COVID-19) járvány miatt, ezért a 2020. márciusi helyzethez hasonlóan ismét jelentősen korlátoztuk a KELER Csoport székhelyén dolgozó alkalmazottaink létszámát. Munkatársaink többsége otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait. Szolgáltatásainkat az eddig megszokott színvonalon, folyamatosan nyújtjuk Ügyfeleinknek.

A Magyar Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedésekkel összhangban a KELER Csoport 2020. november 23-ai hatállyal módosítja a 6-11. számú Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát. A hivatkozott szabályozó irat 8. és 9. fejezetében foglaltak aktualizálásra kerültek figyelemmel arra, hogy a korábbi korlátozó intézkedések jogszabályi alapja megváltozott. A módosításoknak megfelelően a KELER Csoport szolgáltatásaival kapcsolatos esetleges korlátozások a Magyar Kormány által aktuálisan meghozott intézkedésekhez fognak igazodni.

A szabályzat az alábbiakban módosult a 2020.június 18-ai verzióhoz képest:

  • törvényi és jogszabályi hivatkozások aktualizálása;
  • a dokumentumban használt fogalmak körének kismértékű bővítése;
  • kisebb stilisztikai módosítások.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy az általunk most megtett szabályzat-módosítások a járványhelyzetre tekintettel eddig meghozott és esetlegesen várható kormányzati intézkedések összhangjának biztosítása érdekében történtek, amelyek azonban állandó felülvizsgálat tárgyát képezik a járványveszély és a KELER Csoport működése függvényében.

Bízunk abban, hogy a meghozott intézkedések hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelem sikeres kezeléséhez és Önökkel közösen mihamarabb túljutunk ezen a rendkívüli helyzeten!

További kérdés esetén a e-mail címen állunk rendelkezésükre.

Együttműködésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Üdvözlettel:
KELER Csoport