Nemzetközi értékpapírok letétkezelése (Cross border)

A külföldi értékpapír nyilvántartása, kezelése és nemzetközi (cross-border) elszámolása céljából a KELER számlavezetési szerződést köt az általa kiválasztott külföldi letétkezelővel. Az ügyfelek és azok megbízóinak portfoliójában lévő értékpapírok nyilvántartása a KELER külső számlavezetőjénél nem szegregáltan történik.

A KELER által befogadható külföldi értékpapírok körét – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túl – a külföldi letétkezelő szabályai határozzák meg. Külföldi értékpapír belföldi forgalomba hozatala esetén a külföldi értékpapír nyilvántartását a KELER a külföldi letétkezelővel vagy elszámolóházzal kötött egyedi szerződés alapján végzi. Ha a kibocsátó befogadható külföldi értékpapírt vezet be a BÉT-re, a KELER a kibocsátó írásos kérelmére, a külföldi letétkezelő által nyilvántartott adatok alapján adja ki a tőzsdei elszámolásra vonatkozó befogadó nyilatkozatot. A külső számlavezetőn keresztül jóváírt értékpapírok kizárólag számlakövetelés típusában jelennek meg az ügyfél értékpapírszámláján, azok fizikai ki-, illetve beszállítására nincs mód.

 

A nemzetközi elszámolások során a KELER az ügyfelei részére egyaránt lehetőséget nyújt fizetés nélküli (FOP, free of payment) és fizetéssel járó (A/P, against payment) tranzakciók elszámolására is.

Az egyes országokban kibocsátott értékpapírok több más tőzsdén, illetve piacon – többek között a Budapesti Értéktőzsdén – is mozoghatnak. Ennek megfelelően, az ilyen „multi-market” értékpapírok a hazai, illetve távoli piacokat kiszolgáló, több különböző központi értéktár elszámolási rendszerében is elszámolhatóak. Az értékpapírok különböző piacok közötti mozgatására az elszámolási rendszerek között fennálló linkek függvényében nemzetközi (cross-border) elszámolás keretében van lehetőség.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse AG együttműködése révén, a BÉT tagjainak előnyös lehetősége nyílik a Deutsche Börse tagság megszerzésére, egyben a XETRA kereskedési rendszerben közvetlenül történő ügyletkötésre. Ezzel összefüggésben, a KELER közvetlen számlakapcsolatot létesített az ügyletek elszámolását központi értéktárként végző Clearstream Banking Frankfurttal, valamint a KELER részére a klíring és elszámolási szolgáltatást közvetítői minőségben nyújtó letétkezelési és klíringszolgáltatóval, a Citibank Frankfurttal. Németországi partnerei közreműködésével, a KELER közvetlen szolgáltatást kínál ügyfeleinek a XETRA rendszerben kötött értékpapírügyletek klíringjére és elszámolására.

A szolgáltatáshoz szükséges értékpapírszámlák megnyitása, a XETRA-tagság megszerzésével párhuzamos, azzal szorosan összefüggő folyamat, melynek eredményeként többoldalú szerződések megkötésére kerül sor. Az értékpapírok nyilvántartása a KELER rendszerében dedikált alszámlákon, míg a külföldi közvetítő rendszerében, megfelelően szegregált ügyfélszámlákon történik.

A kapcsolódó devizaforgalmat a KELER devizaszámla-vezetési rendszerében bonyolítják le. A szolgáltatás biztosítékadási kötelezettséggel jár együtt, ezért igénybevételének további feltétele a mindenkor hatályos alapbiztosíték rendelkezésre állása.

A nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése természetesen a szolgáltatás részét képezi.

A XETRA-tagság megszerzésével nem csupán a német értékpapírok, hanem az itt jegyzett, számos külföldi papír is közvetlenül elérhetővé válik. Az euróban denominált, német papírok tőzsdei klíringje és elszámolása nettó módon, az EUREX által központilag garantáltan (CCP) történik. Minden egyéb ügylet elszámolása, mind a német piacon, mind a KELER rendszerében bruttó módon megy végbe.

A tőzsdei ügyletek elszámolása automatizált, szükségtelen hozzá az ügyfél eseti megbízása. Adott kereskedési napot követő (T+1) délelőtt, a KELER elektronikus levelet küld az ügyfél részére, amely tartalmazza a kereskedési napon kötött ügyleteinek listáját, valamint az azokból eredő, elszámolási napra (T+2) vonatkozó, értékpapír- és pénzoldali kötelezettségeit. Ezt követően, az elszámolási nap délutánján, a KELER ismét elektronikus levelet küld, amely tartalmazza a teljesült és függő ügyletek listáit.

Nemteljesítés esetén rásegítő mechanizmusok támogatják az ügyleteknek a német piacon történő elszámolását.

A szolgáltatás keretében értékpapírtranszferek és OTC-tranzakciók elszámolására is lehetőség van, a tőzsdei ügyletek a fedezetvizsgálat során mindig elsőbbséget élveznek. A szolgáltatás díjainak kialakításakor a KELER figyelembe vette ügyfelei igényeit, ennek megfelelően előnyös díjstruktúrát kínál részükre. Mindemellett, a KELER szolgáltatásának igénybevételével az ügyfélnek nem kell közvetlen számla-, egyúttal kommunikációs kapcsolatot kiépítenie valamely német szolgáltatóval, pusztán a KELER-ben vezetett értékpapír főszámlája alatt egy új, dedikált alszámla megnyitására van szükség. Ezt követően, a szolgáltatás keretében megvásárolt és nyilvántartott értékpapírok a KELER rendszerében szabadon transzferálhatóak.


További információ:
Nemzetközi Elszámolások Osztálya,
Neppel Péter, Cross-border és XETRA elszámolások
Telefon: +36 1 483 6293
E-mail: neppel.peter@keler.hu
Csoport e-mail: crossborder@keler.hu
Fax: +36 1 483 6197