Tranzakció menedzsment

 

A KELER által vezetett bankszámla az alábbi tranzakciók lebonyolítására alkalmas:
 • saját számlák közötti átvezetés
 • KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
 • más pénzintézet által vezetett számla javára indított megbízásoktársasági eseményekhez kötődő pénzmozgások,
  • GIRO (kötegelt alapú tranzakció feldolgozás)
  • VIBER (valós idejű tranzakció feldolgozás)
 • devizakonverzió.
 • a KELER KSZF és/vagy az Ügyfél felhatalmazása alapján:
  • forintban végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
   • bruttó elvű DVP elszámolási kört érintő pénzügyi teljesítésre (ideértve a befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit is),
   • értékpapír elszámolás forgalmat érintő értékpapír adás-vételi ügyletekhez

Jóváírások
A KELER által végrehajtott jóváírások az alábbi módokon teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átvezetés azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Napközbeni (IG2) átutalás és az éjszakai elszámolás (IG1) formájában
A GIRO rendszerből érkező forintutalások összegét azok a KELER-hez történő beérkezése értéknapján jóváírjuk Ügyfeleink számláján.

VIBER (valós idejű) átutalással
Ügyfeleink javára érkező tételeket az érkezést követő két órán belül jóváírjuk.

Terhelések
A KELER által vezetett bankszámlákon az alábbi terhelések teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átutalás azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Hatósági beszedések teljesítése
Hatósági beszedési megbízások teljesítése IG1 csatornán keresztül a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Napközbeni (IG2) átutalási megbízás
A Magyar Nemzeti Bank rendelete szerint az ún. "4 órás szabálynak" megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatók 2012. július 2-ától biztosítják, hogy az ügyfelük által az ún. tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott időszak alatt (a végső benyújtási határidőig) elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított legkésőbb 4 órán belül eljusson a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. A rendelet másik rendelkezése pedig garantálja, hogy az így továbbított átutalás összege haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére álljon.

A 4 órás teljesítési határidő szabálya alá azok a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi forint átutalások tartoznak, amelyek keretében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon belül végzi tevékenységét. Bővebb információ a befogadási határidőkről az alábbi linken érhető el: link.

Valós idejű (VIBER) átutalási megbízás
Nagy összegű, illetve sürgős átutalási megbízások végrehajtására javasolt fizetési mód. A VIBER rendszeren keresztül beadott megbízások napon belül (két órán belül) teljesülnek, amennyiben a megbízás az adott napra érvényes befogadási határidőn belül került beadásra. A DVP- és egyéb tőkepiaci ügyletek pénzlábának elszámolása a VIBER rendszeren keresztül történik. Bővebb információ a befogadási határidőkről az alábbi linken érhető el: link.

A KELER által vezetett devizaszámla az alábbi tranzakciók lebonyolítására alkalmas:
 • saját számlák közötti átvezetés
 • KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
 • más pénzintézet által vezetett számla javára indított megbízások
 • társasági eseményekhez kötődő pénzmozgások
 • devizakonverzió
 • a KELER nostro számlavezetője által kezdeményezett jóváírási és terhelési tranzakciók
 • a KELER KSZF és/vagy az Ügyfél felhatalmazása alapján:
  • devizában végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
   • bruttó elvű DVP elszámolási kört érintő pénzügyi teljesítésre (ideértve a befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit is),
   • külföldi értékpapír elszámolás forgalmat érintő értékpapír adás-vételi ügyletekhez
   • devizában elszámolt szabályozott piaci ügyletek teljesítéséhez
   • energiapiaci teljesítéshez

Jóváírások
A KELER által végrehajtott jóváírások az alábbi módokon teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átutalás azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat:

Más pénzintézet által vezetett számláról érkező jóváírás
Ügyfeleink KELER-nél vezetett devizaszámláin történő jóváírások a KELER külső számlavezetői bankjainak közreműködésével történik. Az elérhető devizanemek listája az alábbi linken érhető el:

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy avizó (pre-advice) nélkül indított beérkező átutalások értéknapos jóváírását a KELER - és külső számlavezetői - nem tudják garantálni.

A KELER által nyújtott devizaforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt a Devizaforgalomról szóló értéktári leiratban találhatnak: 

Terhelések
A KELER által végrehajtott terhelések az alábbi módokon teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átutalás azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Más pénzintézet által vezetett számla javára indított megbízás
Devizában indított átutalási megbízásokat a KELER számlavezető bankjainak közreműködésével teljesíti. A főbb devizanemekben tárgynapon végrehajtásra kerülnek a megbízások, egyéb devizanemekben a tárgynapot követő vagy az azt követő banki munkanapon, amennyiben az adott devizanemre vonatkozóan meghatározott befogadási határidőig kerül benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Konverzió
A KELER Ügyfelei részére konverziós szolgáltatást nyújt meghirdetett devizanemekben. A konverziós szolgáltatásban elérhető devizanemek listájáról, illetve a befogadási és teljesítési határidőkről az alábbi linken tájékozódhat: link (befogadási határidőkről szóló ÉTL).

2003-ban a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) a KELER-t választotta a liberalizált villamosenergia-piac biztonságos működtetését segíteni hivatott, az úgynevezett kiegyenlítő energiapiachoz kapcsolódó pénzügyi biztosítékok letétkezelőjévé. A szolgáltatás a MAVIR és a mérlegkör-felelősök részére végzett számlavezetést, valamint kockázatkezelési, fedezetvizsgálati és fedezetértékelési tevékenységeket foglalja magában. A megállapodás fontos lépésvolt a szervezett energiapiac (tőzsde) kialakítása, és így az elszámolási tevékenység megteremtése irányába.

A KELER KSZF központi szerződő félként, az alábbi tőke-, és energiapiacokon garantálja az ügyletek elszámolását:

Tőkepiac
 • Budapesti Értéktőzsde
 • BÉTa MTF piac
 • MTS Hungary
Energiapiac
 • Kereskedési Platform
 • Közép-Kelet-Európai szervezett Földgázpiac, CEEGEX

A KELER KSZF által elszámolt ügyletek pénzügyi teljesítésére a KELER-nél megnyitott pénzszámlák használhatók, melyek tekintetében a KELER által nyújtott minden hitelintézeti szolgáltatás igénybe vehető.

A KSZF által nyújtott szolgáltatások részleteiről az alábbi linken tájékozódhat.