Tranzakció menedzsment

 

A KELER által vezetett bankszámla az alábbi tranzakciók lebonyolítására alkalmas:
 • saját számlák közötti átvezetés
 • KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
 • más pénzintézet által vezetett számla javára indított megbízásoktársasági eseményekhez kötődő pénzmozgások,
  • GIRO (kötegelt alapú tranzakció feldolgozás)
  • VIBER (valós idejű tranzakció feldolgozás)
 • devizakonverzió.
 • a KELER KSZF és/vagy az Ügyfél felhatalmazása alapján:
  • forintban végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
   • bruttó elvű DVP elszámolási kört érintő pénzügyi teljesítésre (ideértve a befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit is),
   • értékpapír elszámolás forgalmat érintő értékpapír adás-vételi ügyletekhez

Jóváírások
A KELER által végrehajtott jóváírások az alábbi módokon teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átvezetés azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Napközbeni (IG2) átutalás és az éjszakai elszámolás (IG1) formájában
A GIRO rendszerből érkező forintutalások összegét azok a KELER-hez történő beérkezése értéknapján jóváírjuk Ügyfeleink számláján.

VIBER (valós idejű) átutalással
Ügyfeleink javára érkező tételeket az érkezést követő két órán belül jóváírjuk.

 

Terhelések
A KELER által vezetett bankszámlákon az alábbi terhelések teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átutalás azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Hatósági beszedések teljesítése
Hatósági beszedési megbízások teljesítése IG1 csatornán keresztül a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Napközbeni (IG2) átutalási megbízás
A Magyar Nemzeti Bank rendelete szerint az ún. "4 órás szabálynak" megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatók 2012. július 2-ától biztosítják, hogy az ügyfelük által az ún. tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott időszak alatt (a végső benyújtási határidőig) elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított legkésőbb 4 órán belül eljusson a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. A rendelet másik rendelkezése pedig garantálja, hogy az így továbbított átutalás összege haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére álljon.

A 4 órás teljesítési határidő szabálya alá azok a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi forint átutalások tartoznak, amelyek keretében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon belül végzi tevékenységét. Bővebb információ a befogadási határidőkről az alábbi linken érhető el: link.

Valós idejű (VIBER) átutalási megbízás
Nagy összegű, illetve sürgős átutalási megbízások végrehajtására javasolt fizetési mód. A VIBER rendszeren keresztül beadott megbízások napon belül (két órán belül) teljesülnek, amennyiben a megbízás az adott napra érvényes befogadási határidőn belül került beadásra. A DVP- és egyéb tőkepiaci ügyletek pénzlábának elszámolása a VIBER rendszeren keresztül történik. Bővebb információ a befogadási határidőkről az alábbi linken érhető el: link.

A KELER által vezetett devizaszámla az alábbi tranzakciók lebonyolítására alkalmas:
 • saját számlák közötti átvezetés
 • KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
 • más pénzintézet által vezetett számla javára indított megbízások
 • társasági eseményekhez kötődő pénzmozgások
 • devizakonverzió
 • a KELER nostro számlavezetője által kezdeményezett jóváírási és terhelési tranzakciók
 • a KELER KSZF és/vagy az Ügyfél felhatalmazása alapján:
  • devizában végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
   • bruttó elvű DVP elszámolási kört érintő pénzügyi teljesítésre (ideértve a befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit is),
   • külföldi értékpapír elszámolás forgalmat érintő értékpapír adás-vételi ügyletekhez
   • devizában elszámolt szabályozott piaci ügyletek teljesítéséhez
   • energiapiaci teljesítéshez

Jóváírások
A KELER által végrehajtott jóváírások az alábbi módokon teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átutalás azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat:

Más pénzintézet által vezetett számláról érkező jóváírás
Ügyfeleink KELER-nél vezetett devizaszámláin történő jóváírások a KELER külső számlavezetői bankjainak közreműködésével történik. Az elérhető devizanemek listája az alábbi linken érhető el:

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy avizó (pre-advice) nélkül indított beérkező átutalások értéknapos jóváírását a KELER - és külső számlavezetői - nem tudják garantálni.

A KELER által nyújtott devizaforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt a Devizaforgalomról szóló értéktári leiratban találhatnak: 

Terhelések
A KELER által végrehajtott terhelések az alábbi módokon teljesülhetnek:

KELER által vezetett számlák közötti átvezetés
A KELER által vezetett számlák közötti átutalás azonnal teljesül, amennyiben az adott napra érvényes befogadási határidőig került benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Más pénzintézet által vezetett számla javára indított megbízás
Devizában indított átutalási megbízásokat a KELER számlavezető bankjainak közreműködésével teljesíti. A főbb devizanemekben tárgynapon végrehajtásra kerülnek a megbízások, egyéb devizanemekben a tárgynapot követő vagy az azt követő banki munkanapon, amennyiben az adott devizanemre vonatkozóan meghatározott befogadási határidőig kerül benyújtásra a megbízás. Befogadási határidőkről részletes információt az alábbi linken találhat: www.keler.hu.

Konverzió
A KELER Ügyfelei részére konverziós szolgáltatást nyújt meghirdetett devizanemekben. A konverziós szolgáltatásban elérhető devizanemek listájáról, illetve a befogadási és teljesítési határidőkről az alábbi linken tájékozódhat: link (befogadási határidőkről szóló ÉTL).

A KELER Ügyfelei részére forintban pénztári szolgáltatást az Unicredit Bank Hungary Zrt. közreműködésével nyújt. Ügyfeleink befizetést eszközölhetnek a KELER-nél vezetett bankszámlájukra az Unicredit Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában történő befizetéssel. Kifizetésre kizárólag Ügyfelünk székhelyére történő kiszállítással van lehetőség.

Pénztári megbízások teljesítéséhez szükséges további információk az alábbi linken érhetőek el: link (pénztárról szóló ÉTL).

Kapcsolódó dokumentumok:
 • Befogadási határidőkről szóló értéktári leirat
 • Devizaforgalomról szóló értéktári leirat
 • Pénztári szolgáltatásról szóló értéktári leirat
 • Általános Üzletszabályzat
 • Díjszabályzat

2003-ban a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) a KELER-t választotta a liberalizált villamosenergia-piac biztonságos működtetését segíteni hivatott, az úgynevezett kiegyenlítő energiapiachoz kapcsolódó pénzügyi biztosítékok letétkezelőjévé. A szolgáltatás a MAVIR és a mérlegkör-felelősök részére végzett számlavezetést, valamint kockázatkezelési, fedezetvizsgálati és fedezetértékelési tevékenységeket foglalja magában. A megállapodás fontos lépésvolt a szervezett energiapiac (tőzsde) kialakítása, és így az elszámolási tevékenység megteremtése irányába.

A KELER KSZF központi szerződő félként, az alábbi tőke-, és energiapiacokon garantálja az ügyletek elszámolását:

Tőkepiac
 • Budapesti Értéktőzsde
 • BÉTa MTF piac
 • MTS Hungary
Energiapiac
 • Kereskedési Platform
 • Közép-Kelet-Európai szervezett Földgázpiac, CEEGEX

A KELER KSZF által elszámolt ügyletek pénzügyi teljesítésére a KELER-nél megnyitott pénzszámlák használhatók, melyek tekintetében a KELER által nyújtott minden hitelintézeti szolgáltatás igénybe vehető.

A KSZF által nyújtott szolgáltatások részleteiről az alábbi linken tájékozódhat.