Hitelintézeti szolgáltatások


A KELER a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 335/A. (3) §-ban meghatározott feltételek és korlátozások alapján nyújt hitelintézeti szolgáltatásokat és megfelel a hitelintézeteket szabályozó minden hazai és nemzetközi előírásnak.

Az Ügyfeleknek forint és deviza pénzeszközei nyilvántartására, illetve fizetési forgalmának lebonyolítására számlát vezet, amely a KELER által nyilvántartott, jelenleg 42 devizanemben rendelkezhet egyenleggel (pl: EUR, USD, GBP, CHF, stb.). A KELER mint hitelintézet közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, a deviza fizetési rendszereket pedig számlavezető bankjai által éri el.

A pénzszámlákon

  • tőzsdén kötött ügyletek,
  • tőzsdén kívüli értékpapírügyletek,
  • értékpapír forgalomba hozatalával,
  • értékpapíron alapuló fizetéssel,
  • befektetési szolgáltatással,
  • értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel vagy erre vonatkozó szolgáltatással, valamint
  • törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott szolgáltatással...

      ...kapcsolatos elszámolás lebonyolítása érdekében kezdeményezett pénzmozgásokkal járó megbízások teljesíthetőek.

A KELER számláin lebonyolódó pénzmozgással járó tranzakciók jogszabályi előírásoknak megfelelő célhoz kötöttségét Ügyfeleinknek kötelessége biztosítani.
  

Hitelintézeti szolgáltatások
Pénzszámlavezetés Tőke- és energiapiacok
Tranzakció-management Deviza tranzakciók
Forint tranzakciók
Konverzió
Biztosítékkezelés
KELER KSZF által garantált piacok pénzügyi elszámolása