GYIK

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Jelenleg azok a hazai kibocsátású (HU-kezdetű ISIN kóddal rendelkező), nyílt végű befektetési jegyek érhetők el a rendszerben, amelyeknél az Alapkezelő és az Elszámoló fél is rendelkezik aktív WARP hozzáféréssel. A forgalmazás megkezdése előtt az értékpapírok aktiválása szükséges az Alapkezelő részéről. Az ISIN aktiválása a WARP-ban beállított paraméterek véglegesítését jelenti.
A rendszer legfontosabb funkciói:
 • Forgalmazók (forgalomba hozatali, visszaváltási és átváltási = SWITCH) megbízásainak rögzítése és továbbítása a Vezető forgalmazóhoz
 • Vezető forgalmazói ellenőrzés
 • Befektetési alapok napi árfolyamainak és nettó-eszközértékének nyilvántartása, adatok automatikus továbbítása a BAMOSZ felé - Forgalmazási instrukciók összesítése, nettózása, kerekítések kezelése
 • Kiegyenlítési megbízások feladása a KELER számlavezető rendszere felé (pénzmozgás nélküli (FOP) és pénzmozgással egybekötött (DVP) kiegyenlítés egyaránt)
 • Forgalmazási- és elszámolási riportok előállítása
 • Értékpapírszámla-egyenleg lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére

A WARP szolgáltatási szerződés és mellékleteinek cégszerű aláírásával (2 példányban) és a KELER Ügyfélszolgálatára történő eljuttatásával kezdeményezhető a szolgáltatás igénybe vétele. A szerződés beérkezése után a KELER munkatársai új WARP partner-azonosítót hoznak létre az Ügyfél részére és elvégzik a szükséges rendszerbeállításokat, elkészítik a rendszer elérését biztosító elektronikus tanúsítványokat.

Miután a tanúsítványok átvétele és a munkaállomás(ok)ra történő telepítése megtörtént és az adminisztrátori felhasználónevek / jelszavak is rendelkezésre állnak, a WARP rendszer használható, be lehet lépni a webes felületen.

Forgalmazási határidők:

A WARP-on keresztül a Forgalmazók által benyújtható, adott kötésnapra vonatkozó forgalmazási instrukciók határidejét - az ISIN kódonként, az Alapkezelő által beállított WARP forgalmazási cut-off időpont vezérli.

Vezető forgalmazói cut-off:

Az egyes Forgalmazók által benyújtott forgalmazási instrukciók jóváhagyására, az ISIN kódonként, Alapkezelő által beállított időpont az irányadó. (Az egyes határidők a WARP rendszeren belül a Törzsadatok / Értékpapírok / Cut-off beállítások menüpont alatt érhetők el).

Elszámolási határidők:
Elszámolási tranzakció generálási határidő:

 • T-napos elszámolású alapok esetén a tranzakciók a Vezető forgalmazói zárás után közvetlenül meggenerálódnak. (Ez alapértelmezetten a vezető forgalmazói jóváhagyási cut off időpontját jelenti, vagy ha a vezető forgalmazói zárás manuálisan történt, akkor annak az időpontjában történik a tranzakciók generálása)
 • T-napostól eltérő elszámolású alapok esetén az az időpont, amikor az elszámolási napon a tranzakciók meggenerálódnak. (Ez ISIN kódonként meghatározott paraméter)

Elszámolási tranzakciók jóváhagyási határideje:

Az elszámolási tranzakciók generálását követően az Elszámoló fél jóváhagyása alapján kerülnek a KELER számlavezető rendszere felé feladásra a tranzakciók. (A tranzakciók manuális jóváhagyása mellőzhető is, amennyiben az Elszámoló fél az Elszámolási beállítások alatt engedélyezi az automatikus beküldést.)

A jóváhagyási határidők, - amelyek a KELER elszámolási üzemidejéhez igazodnak- , ügylettípusonként, valamint az Elszámoló fél és a Forgalmazó közötti elszámolás módja szerint különbözőek:
 • FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés saját számlán keresztül, értékpapír-transzfer elszámolással, aznapi tételek: 18:00
 • FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés Forgalmazóhoz, értékpapír-pozíciórendezéssel (azonos főszámlán belül), aznapi tételek: 18:30.
 • FOP visszaváltás, törlés demat transzfer elszámolással, aznapi tételek: 18:20
 • DVP forgalomba hozatal és visszaváltás, aznapi tételek: 17:30

A KID-ről letölthető számlakivonatok az összes teljesült tranzakciót tartalmazzák, ide értve a WARP-által generált elszámolási tranzakciókat is.

A WARP rendszer riasztásokkal hívja fel a felhasználók figyelmét a fontos határidőkre, vagy, ha elmulasztottak megtenni valamit, illetve amennyiben értékpapír törzsadatok megváltoztak. A riasztások nyugtázás híján minden egyes belépéskor, minden érintett partner és felhasználó esetén megjelennek.

Nyugtázás folyamata: A nyugtázni kívánt riasztást kiválasztjuk, az "Aktív" mező legördülő menüjében a "Nyugtázva" funkciót választjuk, majd az így aktívvá váló "Mentés" gombbal lehet tudomásul venni a riasztást. Lehetőség van egy kiválasztott dátumig készült összes riasztás csoportos nyugtázására is. A képernyőn az összes aktív és a 10 napnál nem régebbi nyugtázott riasztás látszik.

A Dashboard egy áttekintő képernyő, amely megmutatja, hogy az adott partnerre vagy felhasználóra milyen függő tevékenységek várakoznak éppen a rendszerben. (Pl. jóváhagyandó instrukciók, árfolyamok, tranzakciók, stb.) Amennyiben egy sorban 0-tól eltérő szám látszik, akkor ott valamilyen feladata van a partnernek! A Dashboard használatával jelentősen egyszerűsíthető és kontrollálható a napi teendők végzése. Éppen ezért javasolt a Dashboard-ot a főképernyőn rögzíteni, hogy minden bejelentkezésnél látható legyen. (Felhasználói beállítások / Ablakpozíciók rögzítése)

FELHASZNÁLÓ-MENEDZSMENT

A KELER egyszeri alkalommal, új WARP partner létrehozásakor, az ügyfél által a szerződés mellékletében megnevezett, maximum 3 adminisztrátor (legalább 1 ún. IT- és 1 ún. üzleti adminisztrátor) kezdeti felhasználót vesz fel egy-egy WARP partnerhez.

Minden további felhasználó felvitele, letiltása, újra-aktiválása, illetve a felhasználói jogosultságok karbantartása az IT- és üzleti adminisztrátorok joga és feladata az ügyfél belső szabályainak megfelelően.

A felhasználó-szerepkörök az egyes felhasználók által elérhető elemi jogosultságok egy-egy csoportját jelentik, más szóval jogosultság-halmazok. A felhasználó-szerepkör határozza meg, hogy az adott felhasználónak mely menüpontokhoz, funkciókhoz van jogosultsága, milyen műveleteket végezhet, milyen információkat érhet el (emiatt felhasználó-szerepkörönként más és más az Asztal megjelenése, illetve eltérő a WARP menüben elérhető funkciók száma). A rendszerben jelenleg több előre definiált szerepkör került kialakításra a felhasználók várható / jellemző tevékenységei alapján. (Pl. alapkezelő felhasználó, forgalmazó felhasználó, IT adminisztrátor, stb.), de az Ügyfelek szabadon alakíthatnak ki újabb szerepköröket is az egyes jogosultságok összeválogatásával.

Egy felhasználó egyszerre csak egyetlen felhasználó-szerepkörbe rendelhető.

Fontos megemlíteni, hogy a felhasználó-szerepkörök által az egyes felhasználóknak kiosztott jogosultságok csak akkor működőképesek, ha az a WARP partner is, amelyhez a felhasználó tartozik, egy-egy ISIN vonatkozásában rendelkezik a megfelelő partner-szerepkörrel. (Azaz pl. hiába kap egy forgalmazócég felhasználója forgalmazói felhasználó-szerepkört, anélkül nem tud forgalmazási instrukciókat felvenni, hogy a WARP partnert (a forgalmazócéget) nem rendelte az Alapkezelő előzőleg forgalmazói partner-szerepkörbe.)

A WARP kialakításának eredményeképpen a két adminisztrátor együttesen lesz jogosult a WARP partner többi felhasználójának jogosultságait meghatározni, így a KELER bevonása nélkül, az Ügyfél szervezetén belül megvalósítható a rendszer adminisztrációja. A négy szem elven történő biztonságos működéshez javasolt további két, egyedi felhasználót létrehozni.

Az IT adminisztrátor olyan felhasználó, aki kezdeményezheti további felhasználók felvételét, valamint jóváhagyhatja az üzleti adminisztrátor által elvégzett Felhasználó törzsadat-, és Felhasználó-szerepkör beállításokat. Az IT adminisztrátor a jóváhagyási szintek módosítására is jogosult.

Az üzleti adminisztrátor hagyhatja jóvá az IT adminisztrátor által rögzített új felhasználókat és ruházza fel azokat felhasználó-szerepkörrel, akár új felhasználó-szerepkör kialakításával is. Az üzleti adminisztrátor a felhasználó-menedzsmenten túl egyfajta üzleti „superuser”-nek tekinthető, minden jogosultsággal rendelkezik.

Kérjük használja a bejelentkezési képernyőn látható „Elfelejtett jelszó” funkciót. A felhasználónév és a kapcsolódó e-mail cím megadása után a rendszer e-mailt küld a további lépésekről.

Új jelszót az adott partnerhez tartozó IT vagy Üzleti adminisztrátor felhasználó tud generálni. Tehát minden esetben „házon belül”, tőlük kell segítséget kérni. A felhasználó újra-aktiválását és ezáltal új jelszó küldését a Beállítások / Törzsadat kezelés / Felhasználók / Státusz mező állításával tudja az adminisztrátor elvégezni.

Abban az esetben, ha a partnernél egyetlen aktív felhasználói adminisztrációra alkalmas felhasználó sem maradt (jogosultság / jelszó hiány miatt), akkor a KELER Service Desk-nek írásban jelezhető a helyreállítási kérés, a szerződésben megadott adminisztrátori e-mail címről küldve az igényt.

TÖRZSADAT-BEÁLLÍTÁSOK

A befektetési jegyek forgalmazásában érintett szereplők a WARP rendszerben különböző funkciókat lát(hat)nak el. Ezek az ún. partner-szerepkörök határozzák meg, hogy az egyes WARP-ügyfelek milyen tevékenységeket végezhetnek, milyen jogosultságaik vannak egy-egy értékpapír vonatkozásában.

A rendszerben elérhető partner-szerepkörök a következők:

Alapkezelő: Alapkezelői szerepkört az adott befektetési alap nevében eljárva, kibocsátóként a KELER-rel kibocsátói szerződést kötött Ügyfél igényelhet. Az Alapkezelői szerepkör KELER törzsadatként szerepel a WARP-ban, módosítására kizárólag a WARP rendszeren kívül van lehetőség.

Az Alapkezelő karbantartja – a hozzárendelt ISIN kód(ok) tekintetében – a további partner-szerepköröket (kivétel ez alól a szintén KELER törzsadatnak minősülő Elszámoló fél), a forgalmazáshoz szükséges törzsadatokat és paramétereket (pl. elszámolási ciklusok, árfolyam-dátumok, alapértelmezett forgalmazási és elszámolási naptár, stb.). Az Alapkezelőnek a rendszeren keresztül hozzáférése van a forgalmazások listájához, részleteihez (ún. alapkezelői nézet).

Elszámoló fél: Az Alapkezelő által felhatalmazott Számlatulajdonos, aki az adott befektetési jegy napi rábocsátására és törlésére jogosult. Az Elszámoló fél partner-szerepkör WARP-partnerhez rendelése automatikusan, az értékpapír KELER-ben nyilvántartott törzsadatai alapján történik a WARP rendszerben.

A forgalmazási folyamatban az Elszámoló fél az értékpapírszámlák (és DVP esetén a pénzszámlák) közti teljesítéseket végzi. A teljesítendő tranzakciók kezdeményezése, illetve jóváhagyása minden esetben az Elszámoló fél hatáskörébe tartozik. Hozzáfér a hozzárendelt ISIN-(ek)re benyújtott instrukciók részleteihez.

Forgalmazó: Mind saját nevében, mind ügyfelei nevében jogosult befektetési jeggyel kapcsolatos forgalmazási instrukciók megadására a rendszerben. A forgalmazói partner-szerepkör kiosztását az – adott ISIN vonatkozásában – az alapkezelői partner-szerepkörrel rendelkező WARP-partner végzi. Forgalmazóként csak olyan Ügyfél állítható be, aki a KELER-ben vezetett értékpapírszámlával rendelkezik. Adott ISIN-hez tetszőleges számú Forgalmazó rendelhető.

Vezető forgalmazó: A Vezető forgalmazó az a szereplő, aki a Forgalmazóktól bejövő instrukciókat jóváhagyhatja, visszautasíthatja, illetve az adott napi teljes forgalmazás kontrollálását, lezárását, esetleges újranyitását végzi. A Vezető forgalmazó látja az adott alapra vonatkozó összes instrukciót valós időben, illetve karbantarthatja a rá vonatkozó törzsadatokat. Egy alaphoz egy Vezető forgalmazó tartozhat. A vezető forgalmazói partner-szerepkör kiosztását az – adott ISIN vonatkozásában – alapkezelői partner-szerepkörrel rendelkező WARP-partner végzi. Egy ISIN-hez egy Vezető forgalmazó tartozhat.

Árfolyam-rögzítő: A befektetési alap nettó eszközértékét és az alap jegyeinek árfolyamát rögzíti annak érdekében, hogy forgalmazási instrukciók és elszámolások teljesülhessenek. Az árfolyam-rögzítői partner-szerepkör kiosztását az – adott ISIN vonatkozásában – alapkezelői partner-szerepkörrel rendelkező WARP-partner végzi. Adott ISIN-hez több Árfolyam-rögzítő is rendelhető.

Letétkezelő: A befektetési alap letétkezelési feladatait ellátó szereplő. A rendszerben valós idejű hozzáférése van az adott ISIN-re benyújtott instrukciókhoz. A forgalmazási folyamat szempontjából azonban nincsenek végrehajtandó funkciói, feladatai. A letétkezelői partner-szerepkör kiosztását az – adott ISIN vonatkozásában – alapkezelői partner-szerepkörrel rendelkező Ügyfél végzi. A letétkezelő szerepkör opcionális, nem kötelező feltétele a forgalmazásnak.

Igen. Egy WARP partner egyszerre több partner-szerepkört is kaphat.

A módosítások véglegesítéséhez egy másik felhasználó jóváhagyása szükséges (négy szem elves beállítás esetén), amelyet követően lehet csak újabb módosításokat eszközölni.

Amennyiben egy ISIN tekintetében az érdeklődő WARP partner bármilyen partner-szerepkört betölt, lehetősége van a Beállítások/Partner-szerepkörök menüben megtekinteni, hogy mely WARP partnerek milyen szerepet töltenek be a piacon az adott befektetési jegy tekintetében.

Értékpapír aktiválás csak az alábbi beállítások elvégzése után esetén lehetséges: Vezető-forgalmazó és Árfolyam-rögzítő partner szerepkörbe rendelése Értékpapír törzsadatok beállítása:
a. Elszámoló fél pénzszámla (FOP és DVP),
b. Cut-off-ok és (az alapbeállítás, 0:00 egyetlen helyen sem maradhat),
c. Dátumok megadása (az alapbeállítás, T+99 egyetlen helyen sem maradhat). 
A Switch paraméter táblában kerül meghatározásra, hogy egy adott befektetési jegy mely alapra, vagy alapokra váltható át. Az összerendelések száma tetszőleges lehet, mi több, akár ugyanarra az értékpapírra is történhet átváltás. Az összerendelés feltétele, hogy azonos devizában denominált befektetési jegyeket válasszunk ki, illetve, hogy ugyanazon Elszámoló félhez és Vezető Forgalmazóhoz tartozó alapokat rendeljük össze. Az adott értékpapír kombinációra beállított vonatkozási dátumok eltérhetnek az ISIN törzsadatban szereplőktől, amelyek a normál instrukciók elszámolására vonatkoznak. A szimmetrikus paraméter beállítása esetén az ellenkező irányú átváltás automatikusan rögzítésre kerül azonos T napok figyelembe vételével, így segítve az Alapkezelő felhasználójának munkáját.
A WARP-ban az elszámolásokat mindig az Elszámoló fél és a Forgalmazó között értelmezzük. Ez igaz mind értékpapírra, mind pénzre. Tehát forgalmazói oldalon mindig az a forgalmazói pénzszámla szerepel (az instrukcióban meg kell adni!), amelyről a Forgalmazó a befektetési jegyek ellenértékét kifizeti az Elszámoló félnek. Az Elszámoló fél pénzszámlája pedig az a célszámla, ahová a forgalmazóktól beérkezik az összeg forgalomba hozatal esetén (Visszaváltás esetén fordított az irány).
Az értékpapír törzsadatok között az Elszámoló fél FOP pénzszámlájára vonatkozóan nincs ellenőrzés a WARP-ban, vagyis az Elszámoló fél akár egyéb típusú külső számlát is társíthat az értékpapírhoz.
DVP esetén azonban csak KELER-nél vagy MNB-nél vezetett számla használható. Ha az Elszámoló fél DVP pénzszámlája nincs kitöltve, a forgalmazók nem tudnak DVP elszámolású instrukciókat rögzíteni.
Az értékpapír törzsadatok között található Elszámoló fél pénzszámlák közül csak olyan választható ki, amely az Elszámoló félnél előzőleg már rögzítésre került.

 INSTRUKCIÓ-KEZELÉS

Instrukció rögzíthető adott értéknapra (a kötésdátum alapértelmezetten az instrukció rögzítés napja) vagy előre értéknaposan. Az Alapkezelő (ISIN kódonként),tetszőlegesen határozhatja meg az alapjaira vonatkozó forgalmazási megbízások beérkezési határidejeit (WARP forgalmazási cut-off). Az instrukciók benyújtása WARP forgalmazási cut-off-ig lehetséges.

A T napos elszámolású alapok esetén a KELER befogadási határidőket figyelembe véve kell a WARP forgalmazási cut of-fokat megállapítani.

Egy T+0 napos elszámolású ISIN esetén az alábbi reláció áll fenn az egyes határidők között: WARP forgalmazási cut-off < Vezető forgalmazói jóváhagyási cut-off < Az adott elszámolási tranzakciótípusra vonatkozó, a KELER leiratában szereplő végső befogadási határidő (FOP esetén a két tranzakció közül, amelyik a legkorábbi).

T+x (vagyis hosszabb elszámolási ciklusú) alapok esetén a Vezető forgalmazói jóváhagyási cut-off lehet későbbi is (pl. 19:00), mivel itt nem kell az adott napi KELER tranzakció-befogadási határidőkhöz igazodni.

Instrukció rögzítésekor mind manuálisan, mind import fájl formájában szükséges egyedi azonosító (külső referencia) megadása. A könnyebb beazonosíthatóság kedvéért érdemes a back office rendszer egyedi referencia számait használni egyedi azonosítóként, amelyet az export fájlban is megjelenít a WARP, így visszaolvasáskor hivatkozhat rá a back office rendszer.

 

 • Switch instrukció kizárólag a Beállítások menüpont alatt található switch elszámolási paraméterek táblában, az Alapkezelő által meghatározott ISIN-párokra rögzíthető.
 • Egy alap jegyeit lehet visszaváltani és egyetlen egy befektetési jegybe van lehetőség újrabefektetni az ellenértéket.

A visszaváltási láb darabszám és összeg alapján is megadható (amennyiben az Értékpapír törzsadatban nem történt ennek korlátozására vonatkozó beállítás), míg a forgalomba hozatali láb automatikus létrehozási egysége: (pénz)összeg. A forgalmazás összegét a rendszer a visszaváltási láb árfolyamának ismeretében automatikusan rögzíti adómentes instrukció esetén. Az instrukció rögzítésével két, eltérő WARP azonosítóval rendelkező, ugyanakkor azonos switch referencia számot tartalmazó elemi ügylet kerül rögzítésre, amelyek együtt kerülnek kezelésre jóváhagyás, törlés és napon belüli elszámolás esetén is. Az árfolyam nélküli elszámolás átváltási ügylet esetében nem értelmezett.

Igen, ehhez engedélyezni kell az ISIN törzsadatai között az árfolyam nélküli elszámolás funkciót és beállítani a megfelelő dátumokat. Így pl. lehetőség van a darabszámra megadott megbízások esetén az értékpapír kiegyenlítést az árfolyam ismerete nélkül is elvégezni.

Igen.

Ha a Forgalmazó a saját forgalmazási cut-offja előtt bezárta a forgalmazást, de mégis szükség lenne újabb instrukciók rögzítésére a Vezető forgalmazó újranyithatja a forgalmazást számára. Szükség esetén a WARP forgalmazási cut-off-ot követően a Vezető forgalmazói cut-offig a Vezető forgalmazónak lehetősége van az egész piac számára visszanyitni a forgalmazási időablakot. Ilyenkor a saját feldolgozási idejéből biztosít forgalmazási időt a forgalmazók számára. További lehetőséget jelenthet, hogy a KELER elszámolási határidőkön belül az Alapkezelő módosíthatja a törzsadat beállításokban a cut-offokat. A vezető forgalmazói cut-off kitolása után a Vezető forgalmazónak újra kell nyitnia a forgalmazást. Az elszámolási tranzakció generálási cut-off után történő módosítások hatása, hogy az újonnan rögzített instrukciók új elszámolási tranzakciókat fognak generálni és az addig meggenerált elszámolási tranzakcióktól függetlenül kell kezelni őket.

A Vezető forgalmazói záráskor – melyet, ha a Vezető forgalmazói cut-off-ig nem indítanak manuálisan, akkor a WARP automatikusan kezdeményezi – a rendszer az adott befektetési jegy és kötésdátum vonatkozásában összesíti a rendszerben jóváhagyott WARP instrukciókat és T-napos alapok esetén ún. elszámolási tranzakciókat generál hozzájuk.

Egyrészt lehetnek formai hibák az importfájlban, másrészt a formailag helyes instrukciókat is elutasíthatja a rendszer. (Pl. amikor az adott értékpapírra vonatkozó WARP forgalmazási cut off után próbálja meg a forgalmazó az instrukciók betöltését.) A hibás importálások részletei a Naplóban is láthatók.

ÁRFOLYAM-KEZELÉS

Az árfolyam-rögzítő partner. Ezt a szerepkört betöltheti maga az Alapkezelő, vagy az általa megbízott egyéb partner is (pl. letétkezelő). Egy értékpapírhoz több árfolyam-rögzítő partner is beállítható.

Igen.
 • Amennyiben az értékpapír törzsadat között az Alapkezelő engedélyezte az elszámolás előtti árfolyam javítást, az elszámolási tranzakció generálásig a korrigált utolsó árfolyammal számolva generálja meg a WARP az elszámolási tranzakciókat.
 • Amennyiben a törzsadat kezelésben az Alapkezelő nem engedélyezte az árfolyam javítást, vagy az elszámolási tranzakció generálása után történt árfolyam módosítás, az új árfolyam hatását a Módosított árfolyam riport mutatja ki, a kapcsolódó korrekciókat WARP-on kívül szükséges elvégezni.

Az árfolyam, és nettó eszközérték adatokat a WARP automatikusan, webservice-en keresztül küldi a BAMOSZ-nak, amint az árfolyam jóváhagyásra került a felületen, amennyiben a Beállítások / Törzsadat kezelés / Értékpapírok fülön a BAMOSZ árfolyam átadás kapcsoló az adott ISIN kódra vonatkozóan IGEN-re van állítva.

ELSZÁMOLÁS (KIEGYENLÍTÉS)

A Forgalmazó(k) által rögzített instrukciókból a vezető forgalmazói jóváhagyás és érvényes árfolyam megléte után a WARP kiszámítja (ISIN kódonként és Forgalmazónként) a tényleges elszámolási értékeket (pontos értékpapír darabszámot és összeget) és előkészíti az elszámolási tranzakciókat. Egy-egy ügylet kapcsán, ha FOP elszámolási módot választunk előáll legalább egy darab rábocsátási vagy törlési ügylet + egy transzfer a Forgalmazó által megjelölt célszámlára, -ról, illetve DVP ügyletek esetén egy vevői és eladói tranzakció.

Az elszámolási tranzakció generálás nem ismételhető.

A tranzakciók az Elszámoló fél beállításaitól függően vagy külön jóváhagyás után vagy automatikusan kerülnek feladásra a KELER számlavezető rendszere felé. Az onnan érkező státuszok a WARP-on keresztül követhetők nyomon az Elszámolási tranzakciók áttekintő képernyőn. Az eredeti elszámolási napot követően a tranzakciók nem teljesíthetők, ezért késői beküldés esetén a kapcsolódó elszámolási tranzakciók a KELER számlavezető rendszerében hibára futnak.

T-napos alapok esetén van lehetőség cut-off előtti elszámolásra, mennyiben az Alapkezelő engedélyezi adott befektetési jegy törzsadat beállításokban a napon belüli elszámolást.

A napon belüli elszámolást instrukciónként kezdeményezheti a Forgalmazó. Az Elszámoló fél jóváhagyása után az elszámolási tranzakciók azonnal feladhatók a KELER elszámolási rendszere felé.

A T napos alapok esetén a vezető forgalmazói zárás esetén is megtörténik az elszámolási tranzakciók generálása.

A forgalmazónak az instrukció rögzítésén és monitorozásán kívül nincsen további feladata, a KID használatára nincs szükség.

Az elszámolási tranzakciók generálásakor a WARP automatikusan meggenerálja a rábocsátás/törlés tranzakciókat, valamint a hozzájuk kapcsolódó transzfer megbízásokat (amennyiben FOP esetén a keletkeztetés az Elszámoló fél saját számlájára történik), pozíció rendezés megbízásokat (amennyiben FOP esetén a keletkeztetés a forgalmazó számlájára történik), illetve a demat transzfer megbízásokat.

DVP esetén pedig mind az eladó mind a vevő oldali megbízásokat meggenerálja a WARP.

Az Elszámolási beállítások vezérlik a napi elszámolási tranzakciók számát és típusát egy-egy befektetési jegyre vonatkozóan. Fontos kiemelni, hogy a WARP használatával a forgalmazói oldalon szükséges transzferek is automatikusan meggenerálódnak.

FOP instrukciók esetén:
 • bruttó: keletkeztetés és törlés tranzakciók (A forgalmazási tételek irányonként összevonásra kerülnek) saját számlán keresztül történő keletkeztetés esetén: 1 keletkeztetés az Elszámoló fél számlájára + forgalmazónként 1 transzfer - forgalmazóhoz történő keletkeztetés esetén 1-1 keletkeztetés forgalmazónként + a forgalmazó számlái közötti értékpapír pozíció-rendezési transzfer - Visszaváltás esetén 1 törlési tranzakció, az összes forgalmazó által visszaváltandó darabszámnak megfelelően + forgalmazónként a demat transzferek
 • nettó: 1 keletkeztetés vagy 1 törlés (A forgalmazó összes forgalmazási tétele összevonásra kerül.)
DVP instrukciók esetén:
 • bruttó: 1 keletkeztetés és 1 törlés tranzakció forgalmazónként (A forgalmazó forgalmazási tételei irányonként kerülnek összevonásra.)
 • nettó: 1 keletkeztetés vagy 1 törlés tranzakció forgalmazónként (A forgalmazó összes forgalmazási tétele összevonásra kerül.)

Annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a nem teljesült, későn jóváhagyott tranzakciók miatti hibákat, az Elszámoló fél a Beállítások/Elszámolási beállítások/Elszámolások automatikus indítása opcióval automatikussá teheti a tranzakciók feladását a KELER számlavezető rendszere felé. A funkció feltételezi a cut off-ok helyes beállítását. (T napos alapok esetén: vezető forgalmazói záráskor, T+x alapok esetén: az elszámolási tranzakció generálási cut off időpontjában történik a feladás.)

TRAILER FEE

Trailer fee számítás kizárólag azokra a befektetési jegyekre történhet, amelyekre vonatkozóan az Alapkezelő a Törzsadat beállítások/Értékpapírok menüben trailer fee köteles „igen” jellemzőt állított be.

A Törzsadat beállítások/Értékpapírok menüben trailer fee kötelesnek nyilvánított értékpapír állományait a WARP KELER főszámlánként – ide értve a nem WARP partnereket is -, naponta összesíti a KELER-ben vezetett értékpapírszámlák nap végi egyenlegei alapján.

Munkaszüneti napokon az előző munkanap állománya kerül figyelembevételre. A hónap minden egyes napjára vonatkozóan kiszámítja és forintosítja a WARP főszámlánként és ISIN-enként az állományértéket a WARP-ba rögzített befektetési jegy árfolyamok, valamint a rendszerbe automatikusan beérkező deviza árfolyamok alapján.

Amennyiben a trailer fee-re jogosult Forgalmazó személye eltér az értékpapírt nyilvántartó értékpapírszámla tulajdonosától, vagy eltérő állomány után jogosult a jutalékra, lehetőség van értékpapír állományt módosító tételeket rögzíteni. Egyrészről az Alapkezelő rögzíthet pozitív, illetve negatív irányú korrekciót, a Trailer fee módosító tételek menüben, mind WARP ügyfelek, mind WARP-on kívüli forgalmazók vonatkozásában. Kezdő napját tekintve visszamenőleg, aktuális értéknapra és előre dátumozva is, akár munkaszüneti naptól kezdve rögzíthető módosító tétel. Másrészről maga a Forgalmazó - amennyiben WARP partner - lemondhat a forgalmazási jutalékról módosító tétel rögzítésével - szintén a Trailer fee módosító tételek menüben, vagy nem trailer fee köteles forgalomba hozatali instrukció megadásával. Amennyiben instrukció keretében mond le a trailer fee-ről, az így keletkező módosító tétel kezdőnapjának az elszámolás tényleges értéknapja számít.

A forgalmazási jutalék mértékét az Alapkezelő határozza meg a Trailer fee sávok kezelésére szolgáló menüben. Forgalmazónként és ISIN-enként a Trailer fee sávok menüben kell megadni a forgalmazási jutalék mértékét, ami bázispontban kifejezett – maximum négy tizedes jegyre kiterjedő-, éves érték. A beállításoknál fontos ügyelni arra, hogy a sáv a hónap első napjától legyen érvényes, valamint a legelső sáv eleje 0 legyen. Két trailer fee sáv nem eshet egybe időben, illetve a trailer fee sávok eleje és vége nem tartalmazhat átfedéseket.

A Trailer fee/Egyenleg menüben, összesített egyenleg oszlopban a módosító tételek irányuktól függően csökkentik/növelik az értékpapír állományt a megjelölt értéknaptól kezdve minden egyes nap. Módosító tétel kizárólag akkor jelenik meg az egyenlegek között nem WARP partner esetén, ha az ügyfélnek van egyenlege az adott értékpapírból. Az alkalmazás automatikusan kiszámítja a napi trailer fee értékét az összesített állomány értékét figyelembe véve, a rögzített sávok alapján. Ha az állományérték 0 vagy negatív, akkor a napi trailer fee értéke 0.

A Trailer fee egyenlegek csv formátumban exportálhatók.

Amennyiben az Alapkezelő és a Forgalmazók minden kívánt korrekciót elvégeztek, a Trailer fee/Egyenlegek menüben elérhető napi trailer fee számítást helyesnek ítélik (azaz megfelelő sávok szerint számol a rendszer), a trailer fee riport véglegesítésével kiszámításra kerül a havi trailer fee. A véglegesítés történhet ISIN-re vonatkozóan az összes Forgalmazót figyelembe véve, vagy akár Forgalmazónként is. A trailer fee véglegesítés időpontjában érvényben lévő aktív sávbeállítások és számítási módszer figyelembe vételével kerül meghatározásra a havi trailer fee értéke. További jellemzője a számításnak, hogy egy forgalmazási jutalék számítási időszakon, azaz egy hónapon belül többfajta számítási mód nem alkalmazható.

Amennyiben egy hónapban létezik akár egyetlen egy olyan nap, amelyhez nem tud a rendszer napi trailer fee értéket számolni, (például hiányzó árfolyam-adatok miatt), nem véglegesíthető a trailer fee riport.

Trailer fee véglegesítésének hatására az egyenlegekben a státusz számlázva állapotba kerül, valamint a véglegesítés tényéről naplóbejegyzés készül. A véglegesített hónapra további módosító tétel nem rögzíthető, továbbá a véglegesítés nem ismételhető. A véglegesített riportban szereplő forintösszegeket várhatják a Forgalmazók az Alapkezelőtől, WARP-on kívüli teljesítés keretében.

DÍJAK

WARP rendszer-elérési díjak:

Ezeket a havidíjakat az egyes partner-szerepkörök alapján számlázza ki a KELER. (Pl. Alapkezelő, Forgalmazó, stb.).

A díjak függetlenek attól, hogy az adott szereplő hány ISIN tekintetében tölti be az adott partner-szerepkört. (tehát ugyanakkora a díj pl. egy és száz alap esetében is).

A díjakat akkor kezdi felszámítani a rendszer, miután a partner legalább egy - alapkezelő által a WARP-ban - aktivált ISIN kapcsán betölti az adott szerepkört. Tehát a díjkötelezettség a legelső, adott partnerhez beállított ISIN kód aktiválásától kezdődik.

Befektetési jegyek forgalmazási instrukcióinak elszámolása:

A fizetendő díjak a Forgalmazó által havonta, a WARP-on benyújtott instrukciók darabszámától függően, sávos díjstruktúra alapján kerülnek meghatározásra.

A díj minden, Forgalmazó által létrehozott és elszámolt státuszú instrukcióra felszámításra kerül. Ezeken felül az alábbi díjtételek kerül(het)nek kiszámlázásra: FOP elszámolási tranzakciók után:

 • rábocsátás/törlés – 0 Ft!
 • pozíciórendezés - mindenkori Díjszabályzat szerint
 • transzfer ill. demat transzfer - mindenkori Díjszabályzat szerint
 • DVP elszámolási tranzakciók után:
  • értékpapír elszámolási díj – 0 Ft!
  • pénzügyi teljesítés díja (HUF/deviza) - mindenkori Díjszabályzat szerint