Stratégiai célok

 

KELER stratégiája

Stratégiai irányok, kitörési pontok

  • Ügyfélközpontúság
  • Versenyképesség
  • Együttműködés
  • Megbízhatóság
  • Innováció
Részletek

  
A KELER küldetése                                                                                                                                                                                                      

A KELER versenyképes szolgáltatásaival biztosítja a pénzügyi piacok stabil működését és elősegíti azok fejlődését.


A KELER jövőképe

A KELER a stratégiai időtávon belül versenyképes, az üzleti lehetőségeket tudatosan kiaknázó, a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, eredményesen működő, ügyfélközpontú pénzügyi piaci infrastruktúraként működik, amely elősegíti Magyarország hatékony kapcsolódását a nemzetközi értékpapír piacokhoz.


Stratégiai irányok, kitörési pontok

Ügyfélközpontúság: Ügyfeleinkkel folyamatosan kommunikálva megértjük igényeiket, velük együtt gondolkozva biztosítjuk az optimális megoldásokat, ezáltal növeljük elégedettségüket.

Versenyképesség: Az erősödő versenyhelyzetben hatékony, rugalmas és innovatív szolgáltatóként biztosítjuk nyereséges működésünket.

Megbízhatóság: Szolgáltatásainkat magas szakmai színvonalon, semleges szereplőként, függetlenségünket fenntartva, a külső és belső szabályozóknak megfelelve nyújtjuk.

Együttműködés: A közös célok elérése érdekében a tulajdonosokkal, a szabályozó és felügyeleti hatóságokkal és ügyfeleinkkel együtt dolgozunk. Munkatársaink egymás munkáját segítve, elismerve látják el feladatukat.

Innováció: Folyamatosan kutatjuk ügyfeleink fejlődő igényeit és a kínálkozó  piaci réseket, amelyek segítségével piaci pozíciónkat tovább tudjuk erősíteni, valamint új területekre tudunk belépni versenyképes szolgáltatásokkal.


Az elkövetkező évek kiemelt témái

A KELER Csoport támogatni kívánja ügyfeleit a jogszabályoknak való megfelelésben. Ezért fejlesztettük ki a KELER Trade Reporting rendszert, amelynek segítségével az EMIR (European Market Infrastructure Regulation) és a REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) szerinti jelentési kötelezettségüket is a KELER Csoport segítségével tudják teljesíteni a hazai és a nemzetközi szereplők.

Mindezeken felül a KELER lehetőséget biztosít ügyfelei számára a hamarosan valamennyi jelentés kötelező elemeként előírt azonosító, a LEI kód (Legal Entity Idenfitier) igénylésére és a jogszabály szerinti évenkénti megújítására.

A Target2-Securities (T2S) elnevezésű, az Európai Központi Bank által elindított, európai értékpapír elszámolási rendszerhez való kapcsolódás jelentős szolgáltatás-fejlesztésre ad lehetőséget a KELER számára. Felméréseink és az ügyfelekkel folytatott megbeszéléseink igazolják, hogy a közép-kelet európai régióban szükség van egységes, egykapus értéktári és T2S értékpapír elszámolási szolgáltatásokra. A KELER megkezdte a versenyképes régiós szolgáltatás kialakítását, amelynek keretében 10 piacon épít ki számlakapcsolatokat és megvalósítja a szükséges technológiai fejlesztést.

A KELER régiós értéktári hálózata és szolgáltatása Magyarországon kívül kiterjed majd a következő országokra is: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia.


Az üzleti stratégia és a kockázati profil kapcsolatát az éves Nyilvánosságra hozatali dokumentum tartalmazza (Nyilatkozat a KELER Központi Értéktár Zrt. kockázatainak összefoglalásáról a CRR 435. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján), ami az alábbi linken érhető el:
www.keler.hu/Dokumentumtár/Pénzügyi jelentések