Jövőkép, Alapelvek

 

Alapelvek

  • Ügyfélközpontúság
  • Versenyképesség
  • Együttműködés
  • Megbízhatóság
  • Innováció

  

A KELER jövőképe

A KELER a stratégiai időtávon belül versenyképes, az üzleti lehetőségeket tudatosan kiaknázó, a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, eredményesen működő, ügyfélközpontú és biztonságos pénzügyi piaci infrastruktúraként működik, amely támogatja a hazai tőkepiac fejlődését és hatékony kapcsolódást nyújt a nemzetközi értékpapír piacokhoz.A KELER alapelvei

Ügyfélközpontúság: Ügyfeleinkkel folyamatosan kommunikálva megértjük igényeiket, velük együtt gondolkozva biztosítjuk az optimális megoldásokat, ezáltal növeljük elégedettségüket.

Versenyképesség: Az erősödő versenyhelyzetben hatékony, rugalmas és innovatív szolgáltatóként biztosítjuk nyereséges működésünket.

Megbízhatóság: Szolgáltatásainkat magas szakmai színvonalon, semleges szereplőként, függetlenségünket fenntartva, a külső és belső szabályozóknak megfelelve nyújtjuk.

Együttműködés: A közös célok elérése érdekében a tulajdonosokkal, a szabályozó és felügyeleti hatóságokkal és ügyfeleinkkel együtt dolgozunk. Munkatársaink egymás munkáját segítve, elismerve látják el feladatukat.

Innováció: Folyamatosan kutatjuk ügyfeleink fejlődő igényeit és a kínálkozó  piaci réseket, amelyek segítségével piaci pozíciónkat tovább tudjuk erősíteni, valamint új területekre tudunk belépni versenyképes szolgáltatásokkal.

 

Az üzleti stratégia és a kockázati profil kapcsolatát az éves Nyilvánosságra hozatali dokumentum tartalmazza (Nyilatkozat a KELER Központi Értéktár Zrt. kockázatainak összefoglalásáról a CRR 435. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján).