Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a KELER Zrt. 2017. február 7-től díjat számít fel Ügyfeleink által kezdeményezett üzemidő-hosszabbítás érdekében benyújtott, elfogadott kérelemek után.

A díjra vonatkozó bővebb információkat a mindenkor hatályos Díjszabályzatunk tartalmazza.

A hosszabbítás kizárólag írásban kezdeményezhető, az üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolodó formanyomtatvány használatával/kitöltésével. A telefonon jelzett hosszabbítási kérelmet írásban (fax, e-mail, SWIFT) is meg kell erősíteni, az elfogadásra csak annak beérkezését követően kerülhet sor.

  • Fax esetén a kérelmet bankszerűen aláírva, a KELER +36-1-352-1042 fax számára, 
  • A bankszerűen aláírt nyomtatványt a szamlavezetesiosztaly@keler.hu e-mail címre, vagy
  • SWIFT esetén a formanyomtatvánnyal megegyező adattartalommal az üzenetet KELRHUHB SWIFT-címre kell megküldeni.

A hosszabbítási kérelmet legkésőbb az érintett zárási üzemidőt megelőző 45. percig kell a KELER-hez eljuttatni.

A hosszabbítási kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell:

  • az üzemidő-hosszabbítás tárgyát (melyik üzemidő-hosszabbítást kéri az ügyfél?);
  • az üzemidő-hosszabbítási kérelem indokát;
  • a kért üzemidő-hosszabbítás végső időpontját;
  • az üzemi-hosszabbítással érintett tranzakció(k) darabszámát és értékét.

A hibásan küldött nyomtatványokért, illetve a hibás küldés miatti késedelmes beérkezés miatt a KELER nem vállal felelősséget.

Az üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódó, egyéb dokumentumok:

  • Értéktári Leirat a KELER Zrt. üzemidő-hosszabbítás alapelveiről
  • Értéktári Leirat A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről
  • Formanyomtatvány az Ügyfelek által kezdeményezett üzemidő-hosszabbítási kérelemhez

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a jövőben a fent említett módon és csatornákon keresztül adják be üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos kéréseiket!

A dokumentumok elérhetőek a www.keler.hu oldalon, valamint a KELER KID Info/Értéktári leiratok és Formanyomtatványok mappákban.

Kérdés esetén készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.