Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Tájékoztató anyagok :: Szerződések/ nyomtatványok :: Formanyomtatványok

KID Fizetés véglegessége (finality)
Osztalékfizetés Pénzmosás
US Tax

Értékpapír elszámolás

Pénzforgalom

Derivatív elszámolás

ISIN nyomtatványok

Certifikátok
Társasági események Dematerializált értékpapírok

Értéktári szolgáltatások nyomtatványai

Aláírásbejelentő lap
Befektetési jegyek törlése és keletkeztetése + WARP

Trade Repository

SMP FATCA
 
KID

1. sz. melléklet KELER internetwork system igénybevételi adatlap
Ügyfelek regisztrálásához a KELER Zrt. KIS rendszerében 

Letöltés (.pdf, 607 Kb)

2. sz. melléklet SZEMÉLYI ADATLAP
a KIS rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához 

Letöltés (.pdf, 687 Kb)

3. EGYÉNI SZEMÉLYI ADATLAP
a KIS rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához

Letöltés (.pdf, 667 Kb)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás
Letöltés (.pdf, 146 Kb)

Adatlap a KIS rendszer jelszó policy beállításához
Letöltés (.pdf, 185 Kb)

 
PÉNZFORGALOM

Készpénzkiszállítás

Letöltés (.pdf, 521 Kb)

 
FIZETÉS VÉGLEGESSÉGE (FINALITY)

Fizetés véglegessége - Adatlap
Letöltés (.pdf, 100 Kb)

Fizetés véglegessége - Meghatalmazás 
Letöltés (.pdf, 126 Kb)


Nyilatkozat - Közvetett Résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett Képviseletében

Letöltés (.pdf, 171 Kb)

 
OSZTALÉKFIZETÉS

EHO Nyilatkozat

Letöltés (.pdf, 161 Kb)

 
PÉNZMOSÁS

Pénzmosás - Tájékoztató

  Letöltés (.pdf, 128 Kb)

Pénzmosás - Adatlap

Letöltés (.pdf, 395 Kb)

Külföldi lakhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata 

Letöltés (.pdf, 254 Kb)

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat/Beneficial Owner Declairation

Letöltés (.pdf, 249 Kb)                     Download (.pdf, 315 Kb)

 
US TAX

US TAX - W 8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Letöltés (.pdf, 64 Kb)

Regisztrációs lap kedvezményes adózáshoz, amerikai adózás

Letöltés (.pdf, 180 Kb)

 
FRANCIA TRANZAKCIÓS ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

FTT Corporate actions

Letöltés (.xlsx, 11 Kb)


FTT Declaration (XETRA trades)

Letöltés (.xlsx, 15 Kb)
FTT Declaration and feedback files

Letöltés (.xlsx, 27 Kb)


Latest FTT impacted ISINs list

Letöltés (.xlsx, 15 Kb)


Eligible companies

Letöltés (.pdf, 31 Kb)


FTT-example of a declaration

Letöltés (.pdf, 1193 Kb)


FTT-example of a declaration II.

Letöltés (.pdf, 628 Kb)


Felhatalmazas_Clearstream_Citi

Letöltés (.pdf, 121 Kb)

 
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS

Validalási / FOP nyilatkozat
Letöltés (.pdf, 108 Kb)

Tőzsdei alklíringtagsági nyilatkozat és bejelentőlap

Letöltés (.pdf, 75 Kb)

Alszámlanyitási adatlap
Letöltés (.pdf, 200 Kb)

Értékpapírszámla transzfer bizonylat
Letöltés (.pdf, 610 Kb)

Giro limitzárolási műveletlap 
Letöltés (.pdf, 221 Kb)

Giro limit zárfeloldási műveletlap
Letöltés (.pdf, 248 Kb)

Bankkártyás zárolási műveletlap 
Letöltés (.pdf, 221 Kb)

Bankkártyás zárfeloldási műveletlap
Letöltés (.pdf, 218 Kb)

Igénybejelentés- alapbiztosíték alszámláról

Letöltés
301 Kb

Értékpapír-kölcsön kötjegy (KELER-rel kötött ügylet)
Letöltés (.pdf, 96 Kb)

Tőzsdén kívüli kereskedelem értékpapír elszámolási
Letöltés (.pdf, 110 Kb)

Partner törzsadat értékpapír-elszámolási osztály részére

Letöltés 109 Kb

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolásra 

Letöltés (.pdf, 587 Kb)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolás feloldása 
 
Letöltés (.pdf, 582 Kb)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás
Letöltés (.pdf, 68 Kb) 

Külföldi értékpapír "kiszállítási" bizonylat

Letöltés (.pdf, 106 Kb)

Külföldi értékpapír "befogadási" bizonylat

Letöltés (.pdf, 106 Kb)

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding
Letöltés (.pdf, 91 Kb)

Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding

Letöltés (.pdf, 84 Kb)

Instructions for Form: Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Letöltés (.pdf, 43 Kb)

Instructions for Form: Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S.Branches for United States Tax Withholding

Letöltés (.pdf, 44 Kb)

 

 

 

 
DERIVATÍV ELSZÁMOLÁS

Ügyfélszámla nyitási kérelem

Letöltés (.pdf, 171 Kb)

Gabonaszekció - azonnali ügylet felszabadítása

Letöltés (.pdf, 165 Kb)

Gabonaszekció - delivery igazolás

Letöltés (.pdf, 165 Kb)

Opció lehívási értesítő

Letöltés (.pdf, 174 Kb)

Pozíció átadás

Letöltés (.pdf, 173 Kb)

 

Pozíció összevonás

Letöltés (.pdf, 166 Kb)

 
ISIN NYOMTATVÁNYOK

ADATLAPOK ISIN AZONOSÍTÓ KIADÁSÁHOZ

1. Adatlap a már ISN kóddal rendelkező nyomdai értékpapírok és a nem keletkeztetett dematerializált értékpapírok kibocsátói adataiban és értékpapír adataiban bekövetkezett változások bejelentésére szolgál

Letöltés (.pdf, 174 Kb)
2. KIBOCSÁTÓI KORLÁTOZÁS az eISIN alkalmazáshoz a Kibocsátó nevében eljárni jogosultak bejelentése

Letöltés (.pdf, 151 Kb)


3. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához részvény esetén 

Letöltés (.pdf, 584 Kb)
4. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén 
Letöltés (.pdf, 604 Kb)


5. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához befektetési jegy, ideiglenes befektetési jegy esetén 

Letöltés (.pdf, 614 Kb)6. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb értékpapír esetén 

Letöltés (.pdf, 609 Kb)


7. Szektorkód tájékoztató
Letöltés (.pdf, 143 Kb)

 
CERTIFIKATOK

Certifikát befogadására vonatkozó kérelem (magyar nyelvű)

Letöltés (.pdf, 107 Kb)

Request for admission of certificates (angol nyelvű)

Letöltés (.pdf, 104 Kb)

Tájékoztató
Letöltés (.pdf, 137 Kb)

 
TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK

 Dematerializált részvényre visszamenőleges időpontra tulajdonosi megfeleltetés megrendelése
Letöltés (.pdf, 157 Kb)

Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált értékpapír-sorozathoz
Letöltés (.pdf, 232 Kb)

Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés nyomdai úton előállított értékpapír-sorozathoz
Letöltés (.pdf, 839 Kb)

Tulajdonosi megfeleltetés kibocsátó általi megrendelése
Letöltés (.pdf, 673 Kb)

Befektetési és tőkealap jegyekre tulajdonosi megfeleltetés megrendelése 
Letöltés (.pdf, 246 Kb)

Rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról

Letöltés (.pdf, 218 Kb)

Számlavezető által kért részvénykönyvi bejegyzéshez kapcsolódó igénybejelentés

Letöltés (.pdf, 164 Kb)

HEADER rekordszerkezet leírás

Letöltés (.pdf, 199 Kb)

 

 
ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK NYOMTATVÁNYAI

Kiszervezési tájékoztató 

Letöltés (.pdf, 125 Kb)

Értékpapír beszállítás bejelentése 

Letöltés (.pdf, 134 Kb)


Értékpapír kiszállítást igénylő bizonylat 

Letöltés (.pdf, 133 Kb)

Kibocsátói megbízás érvénytelenített értékpapír kiadására
Letöltés (.pdf, 103 Kb)

Kibocsátói megbízás értékpapír érvénytelenítésére

Letöltés (.pdf, 106 Kb)

Kibocsátói Megbízás - Értékpapír érvénytelenítésére és érvénytelen értékpapír kiadására

Letöltés (.pdf, 105 Kb)


 

 

 

 

 
TRADE REPOSITORY

Nyilatkozat a KELER KSZF által előállított EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas kivonatról / Statement on the statement created by KELER CCP that is suitable to meet the reporting obligation pursuant to EMIR 

Letöltés (.pdf, 319 Kb)
Download (.pdf, 311 Kb)
Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről (klíringtagok részére)/ Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository (for clearing members)

Letöltés (.pdf, 279 Kb)

Download (.pdf, 238 Kb)


Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről (energiapiaci alklíringtagok részére)/ Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository (for energy market non-clearing members)

Letöltés (.pdf, 218 Kb)


Download (.pdf, 214 Kb)


Nyilatkozat  a
KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről (gázpiaci klíringtagok részére)/  Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository  (for gas market clearing members

Letöltés (.pdf, 201 Kb)

Download (.pdf, 215 Kb)

 

 Nyilatkozat a KELER KSZF által, a Klíringtag és megbízója közötti ügyletek lejelentéséhez szükséges jelentések kereskedési adattár felé történő automatikus feltöltéséről (klíringtagok részére)/ Statement on automatized uploading of the reports on trades among clearing members and its clients by KELER CCP towards trade repository (for clearing members)

Letöltés (.pdf, 194 Kb)

Download (.pdf, 191 Kb)

 
Befektetési jegyek törlése és keletkeztetése + WARP

BEFEKTETÉSI JEGY NAPI KELETKEZTETÉSE / TÖRLÉSE FIZETÉS ELLENÉBEN (DVP) - ELSZÁMOLÁSI JEGY

Letöltés (.pdf, 305 Kb)


BEFEKTETÉSI JEGY NAPI KELETKEZTETÉSE / TÖRLÉSE FIZETÉS NÉLKÜL (FOP) - ELSZÁMOLÁSI JEGY

Letöltés (.pdf, 300 Kb)WARP

 WARP INSTRUKCIÓ FORMANYOMTATVÁNY

Letöltés (.pdf, 97 Kb)

 
Aláírásbejelentő lap

Aláírásbejelentő lap

Letöltés (.pdf, 700 Kb)

 
SMP

Formanyomtatvány a kapcsolattartó bejelentésére

Letöltés (.pdf, 255 Kb)

 
FATCA

FATCA adatlap

Letöltés (.pdf, 774 Kb)