Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: Dematerializált értékpapír kezelése

Dematerializált úton előállítandó értékpapírok keletkeztetése és kezelése

DEMATERIALIZÁLT értékpapír fogalma

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.

A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó KELER Zrt. által végzett szolgáltatások rövid leírása

Központi értéktárként a KELER kötelezett és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapír előállítására, központi értékpapír számlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére).  A dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír Kibocsátókkal aláírt szerződések és a kibocsátók utasítása alapján végzi a KELER. A dematerializált (továbbiakban: DEMAT) értékpapírokhoz kapcsolódóan a következő események (továbbiakban: demat esemény) végrehajtására kerülhet sor:

DEMAT értékpapír keletkeztetés


A dematerializált értékpapír-sorozat elektronikus jelként történő előállítása, központi értékpapírszámlákon történő jóváírása.

DEMAT értékpapír rábocsátás

Az elektronikus jelként korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték darabszámának és kibocsátott össznévértékének emelése a központi értékpapír számlákon.  

DEMAT értékpapír okirat-csere

Értékpapírszámlán levő értékpapír mennyiség változásával nem járó demat esemény, mely adódhat értékpapír sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír elnevezés változása, kamatozásra, hozamfizetésre, átruházásra vonatkozó meghatározások esetén), illetve a Kibocsátó adatainak változásából (pl. Kibocsátó név-változása esetén).

DEMAT értékpapír átalakítás (kivéve: zártvégű befektetési jegy átalakítása nyíltvégű befektetési jeggyé)

Olyan dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetése, amely egy, értékpapír számlán már létező (demat vagy nyomdai előállítású) értékpapír-sorozathoz (előd) kapcsolódik, és amely együtt jár az előd értékpapír-sorozat törlésével.

DEMAT értékpapír részleges törlés

Az elektronikus jelként korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték darabszámának és kibocsátott össznévértékének csökkentése a központi értékpapír számlákon.

DEMAT értékpapír teljes törlés

Az elektronikus jelként korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték teljes darabszámának központi értékpapírszámlákról történő törlése és a dematerializált értékpapír elektronikus jelként történő megszüntetése.

Mit kell tennie az Ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A dematerializált úton előállítandó értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltétele az ISIN-azonosító megléte, így első lépésként ISIN azonosítót szükséges igényelni a keletkeztetni kívánt sorozatra.  Az ISIN azonosító kiadásának folyamatáról részletesebb információt
talál weboldalunkon..

Elektronikus úton való esemény lebonyolítás – eDemat rendszer használatával

A KELER eDEMAT szolgáltatásának segítségével elektronikus úton, interneten keresztül bonyolíthatja a demat esemény megrendelés folyamatát, az adminisztrációs terhek maximális csökkentésével, jelentős idő és költségmegtakarítással. Az eDemat rendszerbe történő regisztrációt és a kibocsátói meghatalmazás feltöltését követően a rendszeren keresztül a teljes demat folyamatot elvégezheti a megrendeléshez szükséges dokumentumok beküldésén át az okirat előállításán keresztül a bankkártyás fizetésig. Az eDemat rendszer elérhető a www.keler.hu/ KELER Online/eDEMAT menüpontban.

Személyes jelenléttel történő lebonyolítás


A Kibocsátó vagy megbízottja az ez irányú szándékáról  írásban értesíti a KELER-t és megküldi az adott demat esemény megrendelőt a Kibocsátói Osztály munkatársai részére, akik felveszik a kapcsolatot a Kibocsátó képviselőjével.

Az értékpapír befogadását követő értékpapír kezelés során a Kibocsátónak vagy megbízottjának az aláírt megállapodás szerinti adatszolgáltatást kell biztosítania a KELER Zrt. felé. 

További információ: Kibocsátói Osztály 

kibo@keler.hu vagy iktato@keler.hu