Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: ISIN azonosító kiadása

ISIN-azonosító kiadás


Az ISIN azonosítóról szóló 35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet   a (továbbiakban ISIN rendelet) 2.§ alapján a kibocsátó köteles ISIN azonosítóval beazonosítani az általa kibocsátott értékpapírokat, illetve egyéb tőzsdei termékeket. Az ISIN rendelet alapján az ISIN azonosító kiadása a központi értéktár tevékenységei közé tartozik, így Magyarországon a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) központi értéktárként, mint nemzeti kódkiadó jár el az ISIN azonosítók kiadása és a kapcsolódó adatok nyilvántartása során.


I. A szolgáltatás részletezése

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az ISIN (International
Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek.

Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek. Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:

 

 • új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,

   

 • ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat

   

  • előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)

    

  • névértéke vagy devizaneme

    

  • kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre

    

 • ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy

   

 • ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

   

Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni:

 • ha a már beazonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),
 • ha a már beazonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.

   


II. Az ISIN azonosító kiadásának folyamata

Az ISIN azonosítót a kibocsátó kérelmére a KELER adja ki. Az ISIN rendelet szerint ISIN azonosító igénylés az alábbi módokon kezdeményezhető:

 1. Elektronikusan a KELER által működtetett felületen (eISIN) keresztül, vagy
 2. Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, majd annak postai vagy személyes úton a KELER-hez történő eljuttatásával. További információ:

1. Elektronikus úton történő ISIN igénylés
 • eISIN kódkiadó alkalmazáson keresztül kezdeményezhető az ISIN igénylés, amely a KELER honlapjának Online menüpontja alatt nyitható meg, vagy közvetlenül ezen a linken.
 • A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatában található, amely
 • díjat az eISIN rendszeren keresztül az igényléssel egyidejűleg, bankkártyával szükséges kiegyenlíteni. A szolgáltatásról kiállítandó számla vevő adatait a kérelmező adhatja meg.
 • A kiadott ISIN azonosítóról az eISIN  rendszeren keresztül kap tájékoztatást és visszaigazolást a kérelmező, valamint kezdeményezhető a papír alapú igazolás nyomtatása is.
 • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton kerül megküldésre az igénylés során megadott postázási címre.

  2. Papír alapú ISIN igénylés
 •    Papír alapon az „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető az ISIN azonosító allokálása. Az értékpapír típusának megfelelő adatlap letöltését és kitöltését követően azt a kibocsátó cégszerű aláírásával szükséges ellátni.
 •    A kódkiadás díját a  a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalni.
Az eljárási díj befizetésének igazolását kérjük a kitöltött, cégszerűen aláírt adatlappal együtt eljuttatni a KELER részére ( 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-V. emelet, 1426 Budapest, Pf. 57.).
 •   A kiadott ISIN azonosítóról a KELER igazolást állít ki, melyet 5 munkanapon belül postai úton– kérésre elektronikus úton is - megküldi a kérelmező részére.
 •     A KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott értékpapír-típusok közül a „B” és a „C” típusok vonatkozásában ISIN azonosító csak papír alapon igényelhető.
Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton – az ISIN azonosítót tartalmazó adatlap mellékleteként – kerül megküldésre, az ISIN adatlapon feltüntetett postázási címre.
Az ISIN azonosító kiadására irányuló kérelmet a KELER csak abban az esetben utasíthatja el, ha a kérelmező által megadott adatok alapján a kérelem nem teljesíthető, vagy a kérelmező a KELER Díjszabályzatában az ISIN azonosító kiadásához kapcsolódóan meghatározott díjtételt nem egyenlíti ki. A kérelem visszautasításáról a KELER a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül írásbeli értesítést küld a kérelmező számára.
Az ISIN azonosító egy beazonosított értékpapír-sorozathoz kapcsolódik. Amennyiben az értékpapír-sorozatot dematerializált módon állították elő és a forgalomba hozatalára és kibocsátására nem kerül sor, úgy az ISIN azonosítót azonos értékpapírfajtához, egy másik értékpapír-sorozathoz fel lehet használni (örökítés). ISIN azonosító kizárólag abban az esetben örökíthető, ha az új értékpapír-sorozat típusa, fajtája, előállítási módja, névértéke, devizaneme és kibocsátója (vagy befektetési alap) megegyezik az eredeti sorozat adataival.
A beazonosított nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat, valamint a dematerializálásra váró értékpapír-sorozat  adataiban bekövetkezettváltozásokat a kibocsátónak, illetve a kérelmezőnek az adatváltozás bejelentésére kialakított nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.
A kiadott ISIN azonosítók listája a KELER hivatalos honlapján megtekinthető. Az ISIN azonosítók listája a következő adatokat tartalmazza:
-       az ISIN azonosító által beazonosított értékpapír kibocsátó által megadottadatai,
-       az értékpapír Általános Üzletszabályzat 3.3.1. pontja szerinti besorolása
-       arra vonatkozó információ, hogy a kiadott ISIN azonosító mögötti dematerializált értékpapír előállítása megtörtént-e.

 

További információ:

További hasznos linkek, információk:  

35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


 

 

KELER Zrt. ISIN azonosító kiadásával foglalkozó területe a Kibocsátói Osztály, mely munkatársainak elérési lehetősége a kibo@keler.hu