Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: ISIN azonosító kiadása

ISIN-azonosító kiadás


A 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet az ISIN azonosítóról  a (továbbiakban ISIN rendelet) 2.§ alapján a kibocsátó köteles ISIN azonosítóval beazonosítani az általa kibocsátott értékpapírokat, illetve egyéb tőzsdei termékeket. Az ISIN rendelet alapján az ISIN azonosító kiadása a központi értéktár tevékenységei közé tartozik, így Magyarországon a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) központi értéktárként, mint nemzeti kódkiadó jár el az ISIN azonosítók kiadása és a kapcsolódó adatok nyilvántartása során.


I. A szolgáltatás részletezése

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az ISIN (International
Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek.

Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek. Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:

 

 • új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,


 • ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat


  • előállítás formája (pl. nyomdai → dematerializált)


  • névértéke vagy devizaneme


  • kapcsolódó jogok és kötelezettségek köre


 • ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy


 • ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.


Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni:

 • ha a már beazonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),
 • ha a már beazonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.II. Az ISIN azonosító kiadásának folyamata

Az ISIN azonosítót a kibocsátó kérésére a KELER adja ki. Az ISIN rendelet szerint ISIN azonosító igénylés az alábbi módokon kezdeményezhető:

 1. Elektronikusan a KELER által működtetett felületen (eISIN) keresztül, vagy


 2. Papíros alapon az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, majd annak postai vagy személyes úton a KELER-hez történő eljuttatásával.


1. Elektronikus úton történő ISIN igénylés

 • eISIN kódkiadó alkalmazáson keresztül, amely a KELER online menüpont alatt nyitható meg, vagy közvetlenül ezen a linken.
 • A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatának 14.1. pontja alapján 9.500.- Ft értékpapír sorozatonként, amely
 • díjat az eISIN rendszeren keresztül az igényléssel egyidejűleg, bankkártyával szükséges kiegyenlíteni. A számlázási címet a kérelmező adhatja meg tetszőlegesen.
 • A kiadott ISIN azonosítóról az elektronikus rendszeren keresztül kap tájékoztatást a kérelmező, valamint innen nyomtathat papíros igazolást is.
 • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton kerül megküldésre az igénylés során megadott postázási címre.

2. Papír alapú ISIN igénylés

  • „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető. Az értékpapír típusának megfelelő adatlap letöltését és kitöltését követően azt a kibocsátó cégszerű aláírásával szükséges ellátni.
  • A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatának 14.2. pontja alapján 19.500.- Ft értékpapír sorozatonként, melyet a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalni.
  • Az eljárási díj befizetésének igazolását kérjük a kitöltött, cégszerűen aláírt adatlappal együtt eljuttatni a KELER részére (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.).
  • A kiadott ISIN azonosítóról a KELER igazolást állít ki, melyet 5 munkanapon belül postai úton– kérésre elektronikus úton is - küld meg a kérelmező részére.
  •  
  • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton – az ISIN azonosítót tartalmazó adatlap mellékleteként – kerül megküldésre, az ISIN adatlapon feltüntetett postázási címre
Az ISIN azonosító kiadására irányuló kérelmet a KELER csak abban az esetben utasíthatja el, ha a kérelmező által megadott adatok alapján a kérelem nem teljesíthető, vagy a kérelmező a KELER Díjszabályzatában az ISIN azonosító kiadásához kapcsolódóan meghatározott díjtételt nem egyenlíti ki. A papír alapon kezdeményezett igénylés esetén az eljárási díj megfizetésének igazolását a kérelemmel együtt kell benyújtani a KELER-hez. A kérelem visszautasításáról a KELER a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül írásos értesítést küld a kérelmező számára.

Az ISIN azonosító egy beazonosított értékpapír-sorozathoz kapcsolódik. Amennyiben ezen értékpapír-sorozat forgalomba hozatalára és kibocsátására nem kerül sor, úgy az ISIN azonosítót azonos értékpapírfajtához, egy másik értékpapír-sorozathoz fel lehet használni (örökítés). ISIN azonosító kizárólag abban az esetben örökíthető, ha az új értékpapír-sorozat típusa, fajtája, előállítási módja, névértéke, devizaneme és kibocsátója (vagy befektetési alap) megegyezik az eredeti sorozat adataival.

A beazonosított értékpapír-sorozat adataiban bekövetkezett változásokat a kibocsátónak illetve a kérelmezőnek a megfelelő nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.

A kiadott ISIN azonosítók, illetve a hozzájuk kapcsolódó mögöttes adatok a KELER hivatalos honlapján megtekinthetők.
További információ:

További információ:


További információ:

KELER Zrt. ISIN azonosító kiadásával foglalkozó területe a Kibocsátói Osztály, mely munkatársainak elérési lehetősége a kibo@keler.huTovábbi hasznos linkek, információk: 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
 

24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet az ISIN azonosítóról
 •