Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: A KELER-ről :: Történet

Történet

 


Alapítás, tulajdonosok

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (a továbbiakban: KELER) 1993-ban hozta létre a Magyar Nemzeti Bank (50%), a Budapesti Értéktőzsde (25%) és a Budapesti Árutőzsde (25%).

A KELER "kvázi nagykereskedelmi" szolgáltatásokat nyújt és infrastruktúrát biztosít a magyar tőkepiac szereplői, közvetítői számára. Közvetlen partnerei – többek között - a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek, az árutőzsdei szolgáltatók, a befektetési alapkezelők, a szervezett piaci szereplők (energiapiac, illetve 2010. július elsejétől a gázpiac) és az értékpapírt kibocsátók. Az elszámolóház lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők megkötött értékpapír kereskedelmi tranzakciói kockázatmentesen, gyorsan és hatékonyan kerüljenek kiegyenlítésre, azaz pénz és értékpapír gazdát cseréljen.

A KELER 2004. január 1-től szakosított hitelintézetként látja el tevékenységét, jogállását és feladatait elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szabályozza.


A KELER szolgáltatási tevékenységei alapvetően 3 különböző csoportba sorolhatók

i. Jogszabályi kötelezettségei, valamint a Magyar Nemzeti Bank jogelődjének kijelölése alapján, a KELER látja el Magyarország Központi Értéktárának szerepét. Ez magában foglalja a dematerializált értékpapírok szigorú biztonsági előírások mellett történő előállítását (keletkeztetését), nyilvántartását és törlését, a központi értékpapír-nyilvántartás vezetését, valamint a központi értékpapírkód-kiadói feladatokat. Ebbe a csoportba sorolhatóak az értéktári – de nem központi értéktári – további funkciók, elsősorban az értékpapír letétkezelés valamint az értékpapír számlavezetés is.

ii. A Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacain létrejött ügyletek elszámolásával a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. központi garantőrként biztosítja az azonnali és a derivatív tranzakciók teljes körű, a nemzetközi ajánlások szerinti lebonyolítását, a KELER a kapcsolódó számlavezetést és kiegyenlítést végzi. Az OTC értékpapírpiac számára, a Magyar Nemzeti Bank VIBER pénzforgalmi rendszerében betöltött speciális szerepe révén, valós idejű (RTGS) DVP (Delivery vs. Payment) elszámolási lehetőséget biztosít. Az előzőekben leírt tevékenységek, a kiterjedt letétkezelési-,értékpapírszámla-vezetési-, tranzakció-kezelési- és a pénzforgalmi szolgáltatások segítségével számos tőkepiaci szokvány és intézményesített eljárás kialakulását segítette elő.

iii. A magyarországi értékpapír kibocsátók számára nyújtott részvénykönyv-vezetési és az egyéb kiegészítő (pl. osztalékfizetés, dematerializált részvény átalakítás) szolgáltatások mellett, az országhatárokon átívelő, úgynevezett "cross-border" értékpapír elszámolások területén, a KELER maga is versenyhelyzetben lévő piaci közvetítőként kínálja termékeit.

 KELER Történet
Letöltés (.pdf, 192 Kb)