Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: lábléc :: Adatvédelem

Adatvédelem

A KELER Zrt. Jognyilatkozata


Kérjük, szíveskedjék az alábbi feltételeket figyelmesen elolvasni!

A KELER Zrt. weboldalainak megnyitásával Ön az alábbi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a feltételekkel és az alábbi elvekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg és ne használja weboldalunkat!


A KELER Zrt. honlap használatának feltételei


Jelen honlap szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll, annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül. A weblapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában - változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével a szerzői jogra vonatkozó rendelkezések betartása mellett használhatóak fel. Tilos a honlap tartalmát jogszabályba ütköző vagy a KELER Zrt. jó hírnevét vagy üzleti érdekét sértő módon vagy célra felhasználni. A honlapnak vagy annak bármely részének a szerzői jog által meghatározott szabad felhasználás körén kívüli felhasználása a KELER Zrt. előzetes engedélye alapján lehetséges.

A KELER Zrt. a honlapon keresztül rendelkezésére bocsátott vagy általa megismert személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) előírásainak megfelelően kezeli. Amennyiben Ön a honlapon keresztül személy adatot bocsát a KELER Zrt. rendelkezésére, úgy azzal hozzájárul ezen személyes adatoknak az Avtv. szerinti nyilvántartásához és kezeléséhez. A KELER Zrt. törekszik arra, hogy a honlapján keresztül továbbított adatokat védje az illetéktelen hozzáféréstől, azonban ezért felelősséget nem vállal.

A KELER Zrt. honlapján megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A KELER Zrt. törekszik arra, hogy a honlapon megjelenő adatok, információk, dokumentumok valósak, pontosak, egyértelműek és időszerűek legyenek, azonban ezeket nem szavatolja és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével.

A KELER Zrt. kizárja a felelősségét a honlap tartalmát képező adatok, információk felhasználásából eredő mindennemű kárért. A honlapon található egyetlen információ sem tekinthető olyannak, mint amely bármilyen befektetésre ösztönözne.

A KELER Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét a honlapon megjelenő harmadik személyektől származó adatok, információk valódiságáét, illetve teljes körűségéért. A KELER Zrt. nem vállal felelősséget a kibocsátók vagy más harmadik személyek késedelmes, hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő információk pontatlanságáért. A honlapon található, más weboldara mutató linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, a KELER Zrt. azok tartalmáért vagy felhasználásukból eredő kártért felelősségét kizárja.

A KELER Zrt. törekszik a honlaphoz való folyamatos és hibamentes hozzáférés biztosítására, azonban azt garantálni nem tudja. A KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlaphoz való hozzáférést részben vagy egészben korlátozza vagy megszűntesse. A honlap vagy az ott elérhető információk, dokumentumok hozzáférhetőségének hiányából, hiányosságából, késedelméből, a honlap nem megfelelő működéséből, esetleges üzemzavarból vagy harmadik személy általi illetéktelen megváltoztatásából eredő károkért, illetve veszteségekért a KELER Zrt. a felelősségét kizárja. A KELER Zrt. nem felel azokért a károkért, melyek a honlap használata során bekövetkező esetleges vírusfertőzésekből erednek.

Szerződés vagy jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában a honlapon keresztül a KELER Zrt. rendelkezésére bocsátott információ (ötlet, koncepció) vonatkozásában a KELER Zrt-t titoktartási kötelezettség nem terheli. A honlapon keresztül a KELER Zrt. rendelkezésére bocsátott ilyen információ (ötlet, koncepció) vonatkozásában az információ szolgáltatója annak közlésével kijelenti, hogy az adott információ felhasználásra és nyilvánosságra hozatalra alkalmas, egyúttal hozzájárul annak a KELER Zrt. által, ellenérték nélkül, egészben vagy részben történő felhasználásához, illetve nyilvánosságra hozatalához.

A fenti felelősségkizáró nyilatkozatok arra az esetre is vonatkoznak, ha a KELER Zrt-t a lehetséges károkról, veszteségekről tájékoztatták.

A KELER Zrt. honlapjára való belépéssel a fenti feltételeket tudomásul veszi és betartja.