Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Teljesítés :: Tőzsdei azonnali ügyletek

Tőzsdei multinet elszámolású azonnali ügyletek


A Budapest Értéktőzsdén (BÉT) megkötött azonnali ügyletek elszámolása a KELER-ben

A kereskedés adatainak fogadása

A KELER a BÉT, a KELER és a KELER KSZF között fennálló háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján fogadja be az ügyleteket.
A klíringtag utólag nem módosíthatja az átadott ügyletek adatait, a kereskedési adatok módosítására vonatkozó kérelmet a KELER csak a tőzsdétől fogadja el.
Hitelpapír Szekcióban kötött ügyletek fogadása nettó áron történik, a KELER a kibocsátótól kapott felhalmozott kamat felhasználásával bruttósítja az ügyleteket.
Az adott tőzsdei tranzakcióban már az üzletkötéskor meg kell adni azt az információt, hogy az ügyletet saját számlára vagy ügyfél megbízásából kötötték.

Szegregáció

A tőkepiaci törvény előírásaink megfelelően a saját és az ügyfél tulajdonú papírokat, valamint pénzeket szegregáltan kell kezelni az elszámolóházban, ezért a KELER az értékpapír- és pénzoldali teljesítéshez dedikált számlákat vezet.
A multinet elszámolású azonnali ügyletek visszaigazolása saját, alklíringtagi és összevont megbízói szinten történik.

Ügyletek nettósítása és visszaigazolása

A KELER elvégzi klíringtagonként, értékpapíronként, szegregációs bontásban a multilaterális nettósítást, kimutatva a klíringtag T napra számított, értékpapíronkénti összesített, szegregált eladási vagy vételi pozícióját.
Továbbá a KELER végzi el, a T napra vonatkozó ügyletek klíringtagonkénti szegregált pénzügyi nettósítását, elszámolási devizanemenként kimutatva a klíringtag szegregált, T napra számított eladási vagy vételi pozícióját. A pénz- és az értékpapír-nettósításról T+1 nap reggel 7.30 óráig elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerén, a KID-en keresztül, illetve RCMS formában értesíti a klíringtagot.

A multinet típusú elszámolás alapelvei

A multinet elszámolás, a Részvény Szekcióban és a Hitelpapír Szekcióban kötött azonnali ügyletek esetében (a fix és aukciós ügyletek kivételével):

  • gördülő módon (mindennap van elszámolás és nem csak pl. a hó végén)
  • a Részvény Szekcióban T+3 napos, a Hitelpapír Szekcióban T+2 napos elszámolási ciklussal,
  • a multilaterális nettósítás (papíronként, illetve devizában minden klíringtagnak előáll egy nettó vevői vagy eladói pozíciója) elve alapján történik (a T az üzletkötés napját jelöli, a napok munkanapban értendők).

Az elszámolás alapja a szállítás fizetés ellenében (DVP, delivery versus payment) elv, melynek értelmében a pénz- és az értékpapír-elszámolás egymás függvénye, ha az egyik nem teljesül, a másik teljesítése sem történik meg.

A multinet elszámolás történhet a klíringtag összevont megbízói és saját számláin, a klíringtag alklíringtagok részére nyitott számláin, valamint az elszámolási megbízott klíringtagok, illetve alklíringtagok részére nyitott számláin.


Garanciavállalás

A KELER - Európában elsők között - 2002 májusában vezette be az azonnali ügyleteknél is alkalmazott Központi Szerződő Fél (CCP - Central Counterparty) intézményét, mely funkciót 2009. január 1-je óta a KELER KSZF Zrt. lát el. A CCP lényege, hogy a központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére, és egy esetleges nemteljesítés esetén a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, (ezt a folyamatot hívják novációnak) így garantálja az általa befogadott ügyleteket, tehát szerződéses partnerként felel azok teljesítéséért. Ha valamelyik fél nem teljesít, akár saját tőkéje terhére is köteles helytállni az üzleteiből adódó kötelezettségekért.
A tőzsdei multinet elszámolású azonnali ügyletek a KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyleteknek minősülnek.
A tőzsdei multinet elszámolású (T+2, T+3 elszámolású) azonnali ügyletekben a KELER KSZF a multilaterális nettósítást követően vállal teljesítési garanciát.

Az elszámolás menete

A T napi értékpapír nettó eladó legkésőbb SD nap 14.00 óráig köteles biztosítani, hogy a T napi ügyletek teljesítéséhez szükséges értékpapír-mennyiség a szegregált tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámlákon rendelkezésre álljon.
A T napi tőzsdei nettó vevő legkésőbb SD nap 14.00 óráig köteles biztosítani, hogy az SD napon elszámolandó ügyletek teljesítéséhez szükséges forint- és devizafedezet szegregáltan a bankszámláin rendelkezésre álljon.

A KELER SD nap a valós idejű feldolgozásának megindulásától kezdődően az SD napi elszámolásához szükséges értékpapír-mennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag, illetve az alklíringtagonként nyitott tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámláiról és jóváírja az elszámolás lebonyolítására szolgáló KELER KSZF tőzsdei technikai elszámolási számlán.
A fentiekkel párhuzamosan a KELER az SD napi elszámolásához szükséges pénzmennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag szegregált bankszámláiról, illetve ha a klíringtag forintpénzszámláját az MNB vezeti, akkor az MNB-nél vezetett pénzszámlájáról, és jóváírja a KELER KSZF tőzsdei technikai bankszámláján.

A KELER az indított terhelésekre folyamatos fedezetvizsgálatot tart, és ha a klíringtag számláin a szükséges fedezet rendelkezésre áll, a terhelést azonnal elvégzi. MNB-nél vezetett bankszámla esetén a KELER a VIBER rendszeren keresztül terhelési tranzakciót indít az MNB-be, a fedezetvizsgálatot és a számlaterhelést az MNB végzi. Ebben az esetben az MNB visszajelzése alapján írja jóvá a tőzsdei technikai bankszámlát.

A tőzsdei multinet teljesítéssel kapcsolatos teljesítési kötelezettségekről a KELER által küldött felszólításból vagy a tőzsdei elszámolásból értesül a klíringtag/elszámolási megbízott.

Az elszámolás DVP elvére tekintettel az érdekelt klíringtagok csak akkor férhetnek hozzá a nekik járó értékpapírhoz vagy a jóváírt pénzhez, ha az ügylet ellentételezése (pénzügyi, illetve értékpapírbeli teljesítése) megtörtént. Ennek ellenőrzése a KELER rendszerében a tőzsdei elszámolások lebonyolítását támogató központi értékpapír- és pénzszámlák egyenlegének említett vizsgálatával valósul meg. Amikor a központi számla javára megtörténik a nettó eladók értékpapírjainak és a nettó vevők pénzének maradéktalan jóváírása, akkor a KELER haladéktalanul értékpapír- és devizajóváírásokat kezdeményez a központi számla terhére, eljuttatva a papírokat a vevőknek és a pénzt az eladóknak. Az értékpapírbeli és a pénzügyi teljesítések véglegesek és visszavonhatatlanok.

A fentiekből következően a multinet elszámolás végső határideje 14.00 óra, ha azonban ennél korábban már minden tagnak a technikai számláin rendelkezésre áll a szükséges értékpapír- és/vagy pénzmennyiség, akkor az elszámolás hamarabb is megtörténhet.

A multi elszámolás 14.00 óra utáni teljesítése esetén a KELER a Díjszabályzatában meghatározott késedelmi- nemteljesítési- és pótdíj beszedésére jogosult.

Biztosítékképzés

A multinet elszámolású azonnali ügyletkötés napja (T nap) és az elszámolási nap (SD nap, ami tőzsdei ügyletkötés a T+3 vagy T+2 napja) közötti időszakban a klíringtagoknak biztosítékadási kötelezettségük van. A kötelezettség mértékét a KELER KSZF Elszámolóházi Leiratban teszi közzé.

További információ

tozsdeielszamolas@keler.hu