Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Teljesítés :: MTS piacon kötött ügyletek elszámolása

Az MTS piacon megkötött azonnali ügyletek elszámolása a KELER-ben

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. döntése nyomán 2012. január 2-től a másodlagos állampapír kereskedés (államkötvények és 12 hónapos diszkont kincstárjegyek) és árjegyzés az EuroMTS által működtetett MTS Hungary platformra került át. Az MTS piacon kötött ügyletek a KELER KSZF által garantált azonnali, multinet elszámolású ügyletek.


A kereskedés adatainak fogadása

A KELER az ügyleteket az EuroMTS, a KELER és a KELER KSZF között fennálló háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján fogadja be. A KELER az ügyletekre vonatkozó információt MT 518 SWIFT-üzenet formájában fogadja az ügylet megkötését követően.
A klíringtag utólag nem módosíthatja az átadott ügyletek adatait, a kereskedési adatok módosítására vonatkozó kérelmet a KELER csak az MTS Hungary-től fogadja el. Az MTS Hungary tagnak az ügyletkötés napján piaczárásig van lehetősége a beadott ügyletek törlésére a kereskedési platformon keresztül. A törlést a KELER új, ellentétes irányú ügyletként kapja meg, ennek eredményeként a klíring lefutása után a két ügylet egyenlege 0 lesz. Így a törölt ügylet és a törlés sem a multinet pénzügyi pozíciót, sem a biztosítékadási kötelezettséget nem befolyásolja.
Az MTS Hungary-n kötött ügyletek fogadása bruttó áron történik.


Szegregáció

A tőkepiaci törvény előírásaink megfelelően a saját és az ügyfél tulajdonú papírokat, valamint pénzeket szegregáltan kell kezelni az elszámolóházban, ezért a KELER az értékpapír- és pénzoldali teljesítéshez dedikált számlákat vezet.
A multinet elszámolású azonnali ügyletek visszaigazolása saját, alklíringtagi és összevont megbízói szinten történik.
Jelenleg az MTS Hungary-n kizárólag saját számlára lehetséges ügyletet kötni.


Ügyletek nettósítása és visszaigazolása

A KELER elvégzi klíringtagonként, értékpapíronként, szegregációs bontásban a multilaterális nettósítást, kimutatva a klíringtag T napra számított, értékpapíronkénti összesített, szegregált eladási vagy vételi pozícióját.
Továbbá a KELER végzi el, a T napra vonatkozó ügyletek klíringtagonkénti szegregált pénzügyi nettósítását, elszámolási devizanemenként kimutatva a klíringtag szegregált, T napra számított eladási vagy vételi pozícióját. A pénz- és az értékpapír-nettósításról T+1 nap reggel 7:30-ig elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerén, a KID-en keresztül, illetve RCMS-en keresztül SWIFT üzenetek formájában értesíti a klíringtagot.
A multinet típusú elszámolás alapelvei

A multinet elszámolás az MTS Hungary-n kötött azonnali ügyletek esetében:

• gördülő módon (mindennap van elszámolás és nem csak pl. a hó végén)
• T+2 napos elszámolási ciklussal,
• a multilaterális nettósítás (papíronként, illetve devizában minden klíringtagnak előáll egy nettó vevői vagy eladói pozíciója) elve alapján történik (a T az üzletkötés napját jelöli, a napok munkanapban értendők).
Az elszámolás alapja a szállítás fizetés ellenében (DVP, delivery versus payment) elv, melynek értelmében a pénz- és az értékpapír-elszámolás egymás függvénye, ha az egyik nem teljesül, a másik teljesítése sem történik meg.

A multinet elszámolás a klíringtag összevont megbízói és saját számláin, a klíringtag alklíringtagok részére nyitott számláin, valamint az elszámolási megbízott klíringtagok, illetve alklíringtagok részére nyitott számláin történhet. 
Garanciavállalás

A Központi Szerződő Fél (CCP - Central Counterparty) funkciót a KELER KSZF Zrt. tölti be. A CCP lényege, hogy a központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére, és egy esetleges nemteljesítés esetén a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, (ezt a folyamatot hívják novációnak) így garantálja az általa befogadott ügyleteket, tehát szerződéses partnerként felel azok teljesítéséért. Ha valamelyik fél nem teljesít, akár saját tőkéje terhére is köteles helytállni az üzleteiből adódó kötelezettségekért.
Az MTS Hungary-n kötött multinet elszámolású azonnali ügyletek a KELER KSZF által garantált szabályozott piaci ügyleteknek minősülnek.
Az MTS Hungary-n kötött multinet elszámolású (T+2 elszámolású) azonnali ügyletekben a KELER KSZF a multilaterális nettósítást követően vállal teljesítési garanciát. 
Az elszámolás menete

A T napi értékpapír nettó eladó legkésőbb SD nap 14:00-ig köteles biztosítani, hogy a T napi ügyletek teljesítéséhez szükséges értékpapír-mennyiség a szegregált tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámlákon rendelkezésre álljon.
A T napi értékpapír nettó vevő legkésőbb SD nap 14:00-ig köteles biztosítani, hogy az SD napon elszámolandó ügyletek teljesítéséhez szükséges forint- és devizafedezet szegregáltan a bankszámláin rendelkezésre álljon.

A KELER SD nap a valós idejű feldolgozásának megindulásától kezdődően az SD napi elszámolásához szükséges értékpapír-mennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag, illetve az alklíringtagonként nyitott tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámláiról és jóváírja az elszámolás lebonyolítására szolgáló KELER KSZF technikai elszámolási számlán.
A fentiekkel párhuzamosan a KELER az SD napi elszámolásához szükséges pénzmennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag szegregált bankszámláiról, illetve ha a klíringtag forint pénzszámláját az MNB vezeti, akkor az MNB-nél vezetett pénzszámlájáról, és jóváírja a KELER KSZF technikai bankszámláján.

A KELER az indított terhelésekre folyamatos fedezetvizsgálatot tart, és ha a klíringtag számláin a szükséges fedezet rendelkezésre áll, a terhelést azonnal elvégzi. MNB-nél vezetett bankszámla esetén a KELER a VIBER rendszeren keresztül terhelési tranzakciót indít az MNB-be, a fedezetvizsgálatot és a számlaterhelést az MNB végzi. Ebben az esetben az MNB visszajelzése alapján írja jóvá a technikai bankszámlát.

A multinet teljesítéssel kapcsolatos teljesítési kötelezettségekről a KELER által küldött felszólításból vagy az elszámolásból értesül a klíringtag/elszámolási megbízott.

Az elszámolás DVP elvére tekintettel az érdekelt klíringtagok csak akkor férhetnek hozzá a nekik járó értékpapírhoz vagy a jóváírt pénzhez, ha az ügylet ellentételezése (pénzügyi, illetve értékpapírbeli teljesítése) megtörtént. Ennek ellenőrzése a KELER rendszerében a szabályozott piaci elszámolások lebonyolítását támogató központi értékpapír- és pénzszámlák egyenlegének említett vizsgálatával valósul meg. Amikor a központi számla javára megtörténik a nettó eladók értékpapírjainak és a nettó vevők pénzének maradéktalan jóváírása, akkor a KELER haladéktalanul értékpapír- és devizajóváírásokat kezdeményez a központi számla terhére, eljuttatva a papírokat a vevőknek és a pénzt az eladóknak. Az értékpapírbeli és a pénzügyi teljesítések véglegesek és visszavonhatatlanok.

A fentiekből következően a multinet elszámolás végső határideje 14:00, ha azonban ennél korábban már minden tagnak a technikai számláin rendelkezésre áll a szükséges értékpapír- és/vagy pénzmennyiség, akkor az elszámolás hamarabb is megtörténhet.

A multinet elszámolás 14:00 utáni teljesítése esetén (nemteljesítés) a KELER, a KELER és a KELER KSZF díjszabályzataiban meghatározott, késedelmi díj számlázására, és nemteljesítési alapdíj ill. pótdíj beszedésére jogosult. 
Biztosítékképzés

A multinet elszámolású azonnali ügyletkötés napja (T nap) és az elszámolási nap (SD nap, ami az MTS Hungary-n történő ügyletkötés utáni második elszámolási nap: T+2) közötti időszakban a klíringtagoknak biztosítékadási kötelezettségük van. A kötelezettség mértékét a KELER KSZF Leiratban teszi közzé. 
További információ

tozsdeielszamolas@keler.hu