Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Teljesítés :: BÉTa piaci elszámolás

BÉTa piaci ügyletek elszámolása

A Budapest Értéktőzsde BÉTa piacán megkötött azonnali ügyletek elszámolása a KELER-ben

A Budapesti Értéktőzsde 2011 novemberében indította el a BÉTa piacot, amelyen lehetőség nyílt külföldi részvények kereskedésére forintban.

A BÉTa piac klíring és elszámolási szabályai megegyeznek a BÉT Részvény Szekciójának szabályaival. Az elszámolást a KELER Zrt végzi, az ügyletek teljesítésének garanciáját a KELER KSZF Zrt. biztosítja.


A kereskedés adatainak fogadása

A KELER az ügyleteket a BÉT, a KELER és a KELER KSZF között fennálló háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján fogadja be.
A klíringtag utólag nem módosíthatja az átadott ügyletek adatait, a kereskedési adatok módosítására vonatkozó kérelmet a KELER csak a tőzsdétől fogadja el.
Az adott tőzsdei tranzakcióban már az üzletkötéskor meg kell adni azt az információt, hogy az ügyletet saját számlára vagy ügyfél megbízásából kötötték.


Szegregáció

A tőkepiaci törvény előírásaink megfelelően a saját és az ügyfél tulajdonú papírokat, valamint pénzeket szegregáltan kell kezelni az elszámolóházban, ezért a KELER az értékpapír- és pénzoldali teljesítéshez dedikált számlákat vezet.
A BÉTa piaci ügyletek visszaigazolása saját, alklíringtagi és összevont megbízói szinten történik.


Ügyletek nettósítása és visszaigazolása

A KELER elvégzi klíringtagonként, értékpapíronként, szegregációs bontásban a multilaterális nettósítást, kimutatva a klíringtag T napra számított, értékpapíronkénti összesített, szegregált eladási vagy vételi pozícióját.
Továbbá a KELER végzi el, a T napra vonatkozó ügyletek klíringtagonkénti szegregált pénzügyi nettósítását,elszámolási devizanemenként kimutatva a klíringtag szegregált, T napra számított eladási vagy vételi pozícióját. A pénz- és az értékpapír-nettósításról T+1 nap reggel 7.30-ig az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerén, a KID-en keresztül, illetve RCMS-en keresztül SWIFT üzenetek formájában értesíti a klíringtagot.


A multinet típusú elszámolás alapelvei

A multinet elszámolás a BÉTa piacon kötött azonnali ügyletek esetében (a fix és aukciós ügyletek kivételével):
• gördülő módon (mindennap van elszámolás és nem csak pl. a hó végén)
• a BÉTa piacon T+3 napos elszámolási ciklussal,
• a multilaterális nettósítás (papíronként, illetve devizában minden klíringtagnak előáll egy nettó vevői vagy eladói pozíciója) elve alapján történik (a T az üzletkötés napját jelöli, a napok munkanapban értendők).

Az elszámolás alapja a szállítás fizetés ellenében (DVP, delivery versus payment) elv, melynek értelmében a pénz- és az értékpapír-elszámolás egymás függvénye, ha az egyik nem teljesül, a másik teljesítése sem történik meg.

A multinet elszámolás történhet a klíringtag összevont megbízói és saját számláin, a klíringtag alklíringtagok részére nyitott számláin, valamint az elszámolási megbízott klíringtagok, illetve alklíringtagok részére nyitott számláin.


Garanciavállalás

A Központi Szerződő Fél (CCP - Central Counterparty) szerepét a KELER KSZF Zrt. tölti be. A CCP lényege, hogy a központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére, és egy esetleges nemteljesítés esetén a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, (ezt a folyamatot hívják novációnak) így garantálja az általa befogadott ügyleteket, tehát szerződéses partnerként felel azok teljesítéséért. Ha valamelyik fél nem teljesít, akár saját tőkéje terhére is köteles helytállni az üzleteiből adódó kötelezettségekért.
A BÉTa piacon kötött ügyletek a KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyleteknek minősülnek, melyekben a KELER KSZF a multilaterális nettósítást követően vállal teljesítési garanciát.


Az elszámolás menete

A T napi értékpapír nettó eladó legkésőbb SD nap 14.00-ig köteles biztosítani, hogy a T napi ügyletek teljesítéséhez szükséges értékpapír-mennyiség a szegregált tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámlákon rendelkezésre álljon.
A T napi tőzsdei nettó vevő legkésőbb SD nap 14.00-ig köteles biztosítani, hogy az SD napon elszámolandó ügyletek teljesítéséhez szükséges forint- és devizafedezet szegregáltan a bankszámláin rendelkezésre álljon.

A KELER SD nap a valós idejű feldolgozásának megindulásától kezdődően az SD napi elszámolásához szükséges értékpapír-mennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag, illetve az alklíringtagonként nyitott tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámláiról és jóváírja az elszámolás lebonyolítására szolgáló KELER KSZF tőzsdei technikai elszámolási számlán.
A fentiekkel párhuzamosan a KELER az SD napi elszámolásához szükséges pénzmennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag szegregált bankszámláiról, illetve ha a klíringtag forint pénzszámláját az MNB vezeti, akkor az MNB-nél vezetett pénzszámlájáról, és jóváírja a KELER KSZF tőzsdei technikai bankszámláján.

A KELER az indított terhelésekre folyamatos fedezetvizsgálatot tart, és ha a klíringtag számláin a szükséges fedezet rendelkezésre áll, a terhelést azonnal elvégzi. MNB-nél vezetett bankszámla esetén a KELER a VIBER rendszeren keresztül terhelési tranzakciót indít az MNB-be, a fedezetvizsgálatot és a számlaterhelést az MNB végzi. Ebben az esetben az MNB visszajelzése alapján írja jóvá a tőzsdei technikai bankszámlát.

A tőzsdei multinet teljesítéssel kapcsolatos teljesítési kötelezettségekről a KELER által küldött felszólításból vagy a tőzsdei elszámolásból értesül a klíringtag/elszámolási megbízott.

Az elszámolás DVP elvére tekintettel az érdekelt klíringtagok csak akkor férhetnek hozzá a nekik járó értékpapírhoz vagy a jóváírt pénzhez, ha az ügylet ellentételezése (pénzügyi, illetve értékpapírbeli teljesítése) megtörtént. Ennek ellenőrzése a KELER rendszerében a tőzsdei elszámolások lebonyolítását támogató központi értékpapír- és pénzszámlák egyenlegének említett vizsgálatával valósul meg. Amikor a központi számla javára megtörténik a nettó eladók értékpapírjainak és a nettó vevők pénzének maradéktalan jóváírása, akkor a KELER haladéktalanul értékpapír- és devizajóváírásokat kezdeményez a központi számla terhére, eljuttatva a papírokat a vevőknek és a pénzt az eladóknak. Az értékpapírbeli és a pénzügyi teljesítések véglegesek és visszavonhatatlanok.

A fentiekből következően a multinet elszámolás végső határideje 14.00, ha azonban ennél korábban már minden tagnak a technikai számláin rendelkezésre áll a szükséges értékpapír- és/vagy pénzmennyiség, akkor az elszámolás hamarabb is megtörténhet.

A multi elszámolás 14.00 utáni teljesítése esetén (nemteljesítés) a KELER, a KELER és a KELER KSZF díjszabályzataiban meghatározott, késedelmi díj számlázására, és nemteljesítési alapdíj ill. pótdíj beszedésére jogosult.


Biztosítékképzés

A multinet elszámolású azonnali ügyletkötés napja (T nap) és az elszámolási nap (SD nap, ami a BÉTa piaci ügyletkötés T+3 napja) közötti időszakban a klíringtagoknak biztosítékadási kötelezettségük van. A kötelezettség mértékét a KELER KSZF Leiratban teszi közzé.


További információ

elszamolasiosztaly@keler.hu