Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: Elektronikus dokumentumok fogadása

Elektronikus dokumentumok fogadása

A KELER 2008. július 1-jétől a dokumentumok egy részét elektronikus formában is befogadja a számlanyitás, ISIN azonosító igénylés, központi értékpapír-nyilvántartás,és az értékpapírok befogadása és társasági események lebonyolítása kapcsán.


A szolgáltatás részletezése

A KELER 2008. július 1-jétől a partnerek számlanyitásakor, az ISIN azonosító igénylés esetén, a központi értékpapír-nyilvántartás adatváltozásának bejelentésekor, valamint értékpapír-sorozatok befogadásakor a következő feltételeknek megfelelő – az iktato@keler.hu e-mail címre beérkezett – elektronikus dokumentumokat fogad el:

I. Partner számlanyitásakor

1. Létesítő okirat:
„Hitelesen aláírt” hatályos létesítő okirat, vagy annak „hitelesen aláírt” szkennelt változata, amely tartalmazza az alapítók/tagok vagy képviselőik aláírását és az okiratot ellenjegyző ügyvéd aláírását.

2. Cégkivonat, cégbírósági végzés, cégmásolat: „Hitelesen aláírt”, a hatályos létesítő okirat bejegyzését tartalmazó kiadmány, amelyen szerepel a kiadmányt kiállító cégbíró neve és a kiadmányt hitelesítő személy neve.

3. Aláírási címpéldány
„Hitelesen aláírt” aláírási címpéldány, amely tartalmazza legalább a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét, cégjegyzés módját, a cégjegyzésre jogosult aláírását, a személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági okmány sorszámát, valamint a közjegyzői záradékot.

4. Aláírásminta
„Hitelesen aláírt” aláírásminta, amely tartalmazza legalább a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét, a cégjegyzés módját, a cégjegyzésre jogosult aláírását, a személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági okmány sorszámát, valamint az ügyvédi ellenjegyzést.

II. Értékpapírokkal kapcsolatos dokumentumok

Részletes leírás a
  az ISIN azonosító kiadásáról és a központi értékpapír-nyilvántartásról szóló Elszámolóházi Leiratban, valamint a  A dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló leiratban a Dokumentum típusok, Dokumentumok minimum formai követelményei résznél található. 

Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A beadandó dokumentumokat az
iktato@keler.hu e-mail címre kell elküldeni.

Esetlegesen felmerülő technikai problémát az alábbi elérhetőségen legyenek szívesek jelezni!

Telefon: +36 1 483-6120
e-mail:
servicedesk@keler.hu
 Fontos technikai információk az e-dokumentum kezelésről

A KELER az elektronikus dokumentumokat csak és kizárólag az
iktato@keler.hu címre beérkező e-mail formájában fogadja be. 

Az e-mail mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Amennyiben a dokumentumok mérete ezt a határt meghaladják azokat több e-mailben kell azt beküldeni.

A KELER-hez beérkezett e-maileket melléketek nélkül is tárolásra és
 mentésre kerül, így az e-mailben közölt fontos információk szintén iktatásra kerülnek.  A mellékletek az e-mailről leválasztva külön Dokumentumtárban tárolódnak, mellékletenként külön-külön iktatószámmal ellátva.
A dokumentumok kezelése biztonságos, hiszen azok a beérkezés pillanatától írásvédetté válnak, így bármilyen utólagos módosítás azokban lehetetlenné válik. 

A KELER csak az XAdES-szabványnak (ETSI 101 903) megfelelő elektronikus aláírásokat fogadja be.

A beküldött dokumentumok az alábbi formátumokban kezelhetőek:

.jpg
.pdf
.doc (Office 2003-as formátumban)
.xls (Office 2003-as formátumban)
.html

A beküldött fájlok nevére vonatkozó feltételek a következők:

maximum 128 karakter.
nem tartalmazhatja a következő karaktereket:" # % & * :< > ? \ /{ |} ~ 
nem kezdődhet vagy végződhet ponttal, illetve a belseje nem tartalmazhat egymás után több pontot.

Az elektronikus aláírással ellátott állományoknak az alábbi kiterjesztések valamelyikével szükséges rendelkezniük:
.es3,
.et3,
.dosszie,
.dossier,
.nsack,
.sdx,
.xml

A beküldött dokumentumok hivatalos beérkezési időpontja a KELER rendszerébe történő beérkezés időpontja.


Vonatkozó jogszabály:


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.Link:
www.nhh.hu
www.khgyhsz.gov.hu