Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: KELER képes értékpapírok társasági eseményeinek kezelése

KELER képes értékpapírok társasági eseményeinek kezelése

A Kibocsátó igénye esetén a KELER közreműködik egyes társasági eseményekben az által kezelt értékpapírok vonatkozásában.

 

A Kibocsátó igénye esetén a KELER közreműködik egyes társasági eseményekben az általa kezelt értékpapírok vonatkozásában.

A szolgáltatás rövid leírása:


A KELER az általa kezelt gyűjtőelvű letétben kezelt nyomdai úton előállított valamint dematerializált értékpapír-sorozatok tekintetében biztosítja a ügyfelei részére az értékpapír alapján történő jogok gyakorlását a kibocsátó társasági eseményén, amennyiben erre vonatkozóan a kibocsátónak igénye van. A kibocsátók által jelzett társasági eseményekről a KELER a KID rendszerén illetve weblapján  keresztül tájékoztatja a piaci szereplőket.


Társasági események:

1. Tulajdonosi megfeleltetés kifizetéssel nem járó társasági események esetén (pl. közgyűlés, részvénykönyv-aktualizálás, ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés, visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés).

2. Esedékességkori kifizetéssel járó társasági eseményekhez fordulónapi Kifizetési diszpozíció készítése (osztalékfizetés, osztalékelőleg fizetés, kamatfizetés, tőketörlesztés, kamatfizetés és tőketörlesztés, hozam, hozamelőleg, lejáratkori kifizetés). Ezen diszpozíció készítéséhez a kibocsátó igényelhet tulajdonosi megfeleltetést is.

A szolgáltatás részletezése:

1. Kifizetéssel nem járó társasági eseményekhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés
Közgyűlés, mely - lehet:
 •   éves rendes közgyűlés, vagy
 •    rendkívüli közgyűlés
ezeken belül lehet
 •   zárolással együtt járó,
 •   zárolással együtt nem járó közgyűlés.
Közgyűlés esetén a kibocsátó köteles a tulajdonosi megfeleltetés iránti kérelmében megjelölni, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel egyidejűleg kéri-e a közgyűlésen részt venni kívánó tulajdonosoktól a közgyűlés napjáig a részvények zárolását (összhangban a hatályos jogszabályi és létesítő okirat rendelkezéseivell). Amennyiben a kibocsátó előírja a részvények zárolását, úgy a KELER a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elszámolási napon csak azon részvény mennyiséget zárolja, amelyre vonatkozóan az ügyfél a társasági eseményen való részvételi szándékot jelezte és zárolási instrukciót adott be.
 •  Részvénykönyv-aktualizálás:
  Zárolással együtt nem járó esemény.
 •   Ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés:
  Az ügyfél a kezelésében lévő részvényre vonatkozóan részvénykönyvi bejegyeztetést kérhet.
 •  Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés:
  Dematerializált részvény-sorozat esetén visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést végezhet a KELER a Felügyelet határozata vagy a kibocsátó írásos megrendelése alapján.
2. Kifizetéssel járó társasági eseményekhez kapcsolódó kifizetési diszpozíció, illetve tulajdonosi megfeleltetés, mely nem jár együtt értékpapír zárolással
 •  osztalék és osztalékelőleg fizetéshez kapcsolódó kifizetési diszpozíció és az ahhoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés,
 •   kamat,- és tőke, illetve  lejáratkori kifizetésekhez kapcsolódó kifizetési diszpozíció, melyhez különszolgáltatásként rendelhető tulajdonosi megfeleltetés,
 •   hozam, hozamelőleg, illetve tőkefizetéshez kapcsolódó kifizetési diszpozíció, melyhez különszolgáltatásként rendelhető tulajdonosi megfeleltetés.
 

Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

Az ügyfél kitölti az adott társasági eseményhez tartozó szolgáltatás megrendelő formanyomtatványt  és azt a KELER részére eljuttatnia esemény napja előtt legalább 15 munkanappal korábban!
 
 

 


További információ:

Kibocsátói Osztály
E-mail:
kibo@keler.hu
iktato@keler.hu


Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

- Közgyűlés vagy részvénykönyv aktualizálás társasági esemény megrendelése
- Dematerializált részvényre, ill. visszamenőleges időpontra tulajdonosi megfeleltetés megrendelése és a kibocsátó rendelkezése
- Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált részvények esetén
- Befektetési és tőkealapjegyekre tulajdonosi megfeleltetés


További hasznos linkek:

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata 9.2.1.2.pontjában foglaltak
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu