Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: KELER képes értékpapírok társasági eseményeinek kezelése

KELER képes értékpapírok társasági eseményeinek kezelése

A Kibocsátó igénye esetén a KELER közreműködik egyes társasági eseményekben az által kezelt értékpapírok vonatkozásában.A szolgáltatás rövid leírása:

A KELER az általa kezelt értékpapírok tekintetében a kibocsátó, illetve az ügyfél igénye alapján közreműködik az értékpapír alapján történő joggyakorlással együtt járó társasági események lebonyolításában tulajdonosi megfeleltetés lefolytatásával vagy kifizetési diszpozíció elkészítésével.
Ennek érdekében a KELER a KID rendszeren keresztül tájékoztatja az ügyfeleket az aktuális társasági eseményekről.
A kibocsátó által kért tulajdonosi megfeleltetés a KELER által fordulónapon kezelt teljes értékpapír-mennyiségre vonatkozik, az ügyfél pedig a rendelkezése alatt álló értékpapír-mennyiségről ad át tulajdonosi adatokat a KELER számára.

Társasági események:


1. Tulajdonosi megfeleltetés kifizetéssel nem járó társasági események esetén (pl. közgyűlés, részvénykönyv-aktualizálás, ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés, visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés),

2. Esedékességkori kifizetéssel járó társasági eseményekhez fordulónapi kifizetési diszpozíció készítése (osztalékfizetés, osztalékelőleg fizetés, kamatfizetés, tőketörlesztés, kamatfizetés és tőketörlesztés, hozam, hozamelőleg, lejáratkori kifizetés). Ezen diszpozíció készítéséhez a kibocsátó igényelhet tulajdonosi megfeleltetést is.


A szolgáltatás részletezése:

1. Kifizetéssel nem járó társasági eseményekhez tulajdonosi megfeleltetés • Közgyűlés, mely - lehet:
  • éves rendes közgyűlés, vagy
  • rendkívüli közgyűlés

ezeken belül lehet

   • zárolással együtt járó,
   • zárolással együtt nem járó közgyűlés.

Közgyűlés esetén a kibocsátó köteles a tulajdonosi megfeleltetés iránti kérelmében megjelölni, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel egyidejűleg kéri-e a közgyűlésen részt venni kívánó tulajdonosoktól a közgyűlés napjáig a részvények zároltatását (összhangban a hatályos jogszabályi és alapszabályi rendelkezésekkel). Amennyiben a kibocsátó előírja a részvények zárolását, úgy a KELER a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elszámolási napon csak azon részvény mennyiséget zárolja, amelyre vonatkozóan az ügyfél a társasági eseményen való részvételi szándékot jelezte és zárolási instrukciót adott be.

 • Részvénykönyv-aktualizálás:
  Zárolással együtt nem járó esemény.
 • Ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés:
  Az ügyfél a kezelésében lévő részvényre vonatkozóan részvénykönyvi bejegyeztetést kérhet.
 • Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés:
  Dematerializált részvény esetén visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést végezhet a KELER a felügyelet határozata vagy a kibocsátó írásos megrendelése alapján.


2. Kifizetéssel járó társasági eseményekhez kifizetési diszpozíció, illetve tulajdonosi megfeleltetés, mely nem jár együtt értékpapír zárolással

 • osztalék és osztalékelőleg fizetéshez kapcsolódó kifizetési diszpozíció és az ahhoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés,
 • kamat,- és tőke, illetve  lejáratkori kifizetésekhez kapcsolódó kifizetési diszpozíció, melyhez különszolgáltatásként rendelhető tulajdonosi megfeleltetés,
 • hozam, hozamelőleg, illetve tőke fizetéshez kifizetési diszpozíció, melyhez különszolgáltatásként rendelhető tulajdonosi megfeleltetés.Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A kibocsátóknak vagy az ügyfélnek az adott társasági eseményhez tartozó szolgáltatás megrendelő formanyomtatványt  ki kell töltenie és a KELER Zrt. részére eljuttatnia. A megrendelő formanyomtatványnak az esemény napja előtt legalább 15 munkanappal kell beérkeznie!

További információ:

Kibocsátói Osztály
E-mail:
kibo@keler.hu
iktato@keler.hu


Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

- Közgyűlés vagy részvénykönyv aktualizálás társasági esemény megrendelése
- Dematerializált részvényre, ill. visszamenőleges időpontra tulajdonosi megfeleltetés megrendelése és a kibocsátó rendelkezése
- Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált részvények esetén
- Befektetési és tőkealapjegyekre tulajdonosi megfeleltetésTovábbi hasznos linkek:

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata 9.2.1.2.pontjában foglaltak
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu