Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: Központi értékpapír nyilvántartás

Központi értékpapír-nyilvántartásA központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja

 • a belföldön dematerializált formában előállított értékpapírok adatait,
 • a belföldön nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó által rendelkezésére bocsátott adatokat,
 • az ISIN azonosítókhoz kapcsolódó adatokat, valamint,
 • a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.

A kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat, illetve a kibocsátó adataiban történt változásokat a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára.
A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására köteles és jogosult.
Minden piaci szereplő számára különösen fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok folyamatos karbantartása, különös tekintettel a kibocsátó névváltozására, címének megváltozására, az értékpapírok kibocsátott névértékének változására, az értékpapír-sorozatok átalakulására, illetve megszűnésére. A kibocsátóknak a bejelentés jogszabályi kötelezettsége, de az értékpapírok későbbi kezelése során felmerülő problémák egy részét is elkerülhetik, ha a változásokról a KELER-t kellő időben tájékoztatják.Szolgáltatás részletezése


 • A KELER a kibocsátó bejelentése alapján vezeti át az értékpapírra, illetve kibocsátóra vonatkozó adatok módosulását nyilvántartásában.
 • Annak érdekében, hogy a központi értékpapír-nyilvántartás mindig a hatályos adatokat tartalmazza, a kibocsátók kötelesek a KELER felé bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat is haladéktalanul bejelenteni a központi értéktárnak. A kibocsátó az adatváltozás bejelentésére azt követően köteles, hogy az adott adat változása a vonatkozó nyilvántartásokban (pl. cégjegyzék) átvezetésre került.
 • Mivel a nyilvántartott adatok a kibocsátói bejelentések alapján kerülnek rögzítésre, így a KELER nem felel azért, ha a nyilvántartott adatok már nem hatályosak.
 • Dematerializált értékpapírok vonatkozásában az adatváltozás átvezetésére az adott változáshoz kapcsolódó dematerializációs esemény (pl. rábocsátott értékpapírok keletkeztetése) végrehajtásával egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a kibocsátó dematerializált értékpapírra vonatkozó adatváltozást úgy jelent be, hogy nem kezdeményezi egyúttal a kapcsolódó dematerializációs esemény végrehajtását, úgy a KELER szükség szerint tájékoztatja a kibocsátót a dematerializációs esemény végrehajtására vonatkozó kötelezettségéről.
 •  Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása:

  A KELER-hez beérkező közjegyzői végzések alapján a KELER nyilvántartja, valamint közzéteszi azon értékpapírok adatait, melyek vonatkozásában semmissé nyilvánítási eljárás indult, illetve amelyek letiltás alatt állnak, valamint amelyeket semmissé nyilvánítottak. A KELER az adatok valódiságáért, tartalmi elemeiért semminemű felelősséget nem vállal, azok tájékoztató jellegűek.Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A kibocsátók nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában Változás bejelentő lap központi értékpapír nyilvántartáshoz nevű nyomtatványon jelenti be az adat változást. Dematerializált értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó dematerializációs esemény végrehajtásának kezdeményezésével tájékoztatja a KELER-t az adatváltozásról.

További infromáció

Kibocsátói Osztály
kibo@keler.hu


Kapcsolódó letölthető dokumentumok

Formanyomtatvány értékpapíradatok és kibocsátói adatok változásának KELER Zrt. részére történő bejelentéséhez 

ISIN-adatlapigénylő nyomtatvány

ISIN Formanyomtatvány


További hasznos linkek, információk

www.pszaf.hu
www.kozzetetelek.hu