Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Teljesítés :: Nemzetközi elszámolás

Nemzetközi elszámolások és társasági események

 


Külföldi értékpapírra vonatkozó elszámolási szolgáltatások és társasági események

A külföldi értékpapír nyilvántartása, kezelése és nemzetközi (cross-border) elszámolása céljából a KELER számlavezetési szerződést köt az általa kiválasztott külföldi letétkezelővel. Az ügyfelek és azok megbízóinak portfoliójában lévő értékpapírok nyilvántartása a KELER külső számlavezetőjénél nem szegregáltan történik.

A KELER által befogadható külföldi értékpapírok körét – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túl – a külföldi letétkezelő szabályai határozzák meg. Külföldi értékpapír belföldi forgalomba hozatala esetén a külföldi értékpapír nyilvántartását a KELER a külföldi letétkezelővel vagy elszámolóházzal kötött egyedi szerződés alapján végzi. Ha a kibocsátó befogadható külföldi értékpapírt vezet be a BÉT-re, a KELER a kibocsátó írásos kérelmére, a külföldi letétkezelő által nyilvántartott adatok alapján adja ki a tőzsdei elszámolásra vonatkozó befogadó nyilatkozatot. A külső számlavezetőn keresztül jóváírt értékpapírok kizárólag számlakövetelés típusában jelennek meg az ügyfél értékpapírszámláján, azok fizikai ki-, illetve beszállítására nincs mód.


Nemzetközi (cross-border) elszámolások

A nemzetközi elszámolások során a KELER az ügyfelei részére egyaránt lehetőséget nyújt fizetés nélküli (FOP, free of payment) és fizetéssel járó (A/P, against payment) tranzakciók elszámolására is.

Az egyes országokban kibocsátott értékpapírok több más tőzsdén, illetve piacon – többek között a Budapesti Értéktőzsdén – is mozoghatnak. Ennek megfelelően, az ilyen „multi-market” értékpapírok a hazai, illetve távoli piacokat kiszolgáló, több különböző központi értéktár elszámolási rendszerében is elszámolhatóak. Az értékpapírok különböző piacok közötti mozgatására az elszámolási rendszerek között fennálló linkek függvényében nemzetközi (cross-border) elszámolás keretében van lehetőség.


 

 

Magyar értékpapírok nemzetközi elszámolása

A KELER lehetővé teszi a magyar értékpapírok nemzetközi elszámolását is. Nem rezidens ügyfeleink a SWIFT rendszeren keresztül kommunikálnak a KELER-rel. A KELER 5 nem rezidens számlatulajdonosának vezet értékpapírszámlát. A számlákon a KELER fizetés nélküli, illetve fizetés ellenében történő fogadási és szállítási ügyletek elszámolását végzi.


Külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése

A KELER az ügyfél külföldi értékpapírjaira vonatkozóan mindazon társasági eseményeken való „részvételt” biztosítja, melyet a KELER külső számlavezetője nyújt az adott értékpapírokra.
Társasági eseményen azon ügyfelek jogosultak részt venni, akik az adott esemény fordulónapján az érintett értékpapírokban egyenleggel rendelkeztek, illetve egyes külföldi piacok esetében azon ügyfelek, akik az értékpapír vételi ügylet adatai (ügylet kötésének napja, elszámolási nap) értelmében az értékpapírok birtokosai voltak, de az elszámolás még nem történt meg a külső számlavezető rendszerében.

A KELER a külső számlavezetőjétől kapott információk alapján tájékoztatja az ügyfeleket az esemény típusáról, a kiemelt napokról, a lebonyolítás menetéről. A külföldi értékpapírok társasági eseményeinek kiemelt napjai és a társasági esemény lebonyolításának menete nem (feltétlenül) egyeznek meg a magyar értékpapírokra vonatkozóan használatos eljárási renddel.


 

 

 

 

Belföldi társasági események kezelése nem rezidens ügyfél részére

A KELER az általa vezetett külföldi letétkezelők értékpapírszámláján lévő magyar értékpapírokra a különböző társasági események vonatkozásában szolgáltatást nyújt.
A KELER a társasági eseményekről a megjelenített hirdetmények útján, valamint a kibocsátókon keresztül jut információhoz.


További információ:


Nemzetközi Elszámolások Osztálya

Bartal Tímea – osztályvezető - Nemzetközi Elszámolások Osztály
Tel.: +36-1-483-6130

E-mail: bartal.timea@keler.hu

Kállai Klára – Belföldi társasági események
Tel.: +36-1-483-6139
E-mail: kallai.klara@keler.huNeppel Péter – Cross-border és XETRA elszámolások
Tel.: +36-1-4836293
E-mail: neppel.peter@keler.hu

 

Purgai Gabriella – Külföldi társasági események
Tel.: +36-1-4836263
E-mail: purgai.gabriella@keler.hu